Χρυσώθηκαν 24 τεμάχια γης στην Πόλη Χρυσοχούς

Χρυσώθηκαν 24 τεμάχια γης στην Πόλη Χρυσοχούς

Συνολικά 24 τεμάχια γης αναβαθμίστηκαν ύστερα από την έγκριση ένστασης που υπεβλήθη από τους ιδιοκτήτες τους στο πλαίσιο οριστικοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Πόλεως Χρυσοχούς. Αυτό, ίσως, δημιουργεί προηγούμενο στο οποίο θα «πατήσουν» οι ιδιοκτήτες τεμαχίων που γειτνιάζουν, ώστε να αυξήσουν και αυτοί την αξία της περιουσίας τους στην επόμενη ή σε μία από τις επόμενες αναθεωρήσεις του Τοπικού Σχεδίου Πόλεως Χρυσοχούς.

Με βάση την οριστικοποίηση του Τοπικού Σχεδίου, η αξία κάποιων από τα τεμάχια διπλασιάστηκε αν και αυτό σχετίζεται με το είδος της ανάπτυξης που θα υλοποιηθεί σε αυτά.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η περιοχή που αναβαθμίστηκε με το συντελεστή να αυξάνεται μέχρι και 35%, περιβάλλεται από ζώνη Γα2 με συντελεστή δόμησης 6% και ανώτατο ύψος κτηρίων τα 7 μέτρα και ποσοστό κάλυψης 6%. Μπροστά από τα τεμάχια που αναβαθμίστηκαν η Ζώνη είναι Τ3δ2 με συντελεστή δόμησης 35% συντελεστή κάλυψης 20% και ανώτατο ύψος τα δέκα μέτρα. Τα μπροστινά τεμάχια βρίσκονται πολύ κοντά στη θάλασσα, στην περιοχή του λιμανιού του Λατσιού.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές πιο κοντά στο κέντρο της Πόλης οι οποίες γειτνιάζουν με τη θάλασσα οι οποίες ήταν και παραμένουν σε Γεωργική Ζώνη Γα2.

Μια άλλη λεπτομέρεια αφορά το ότι τα 24 τεμάχια τα οποία ευνοήθηκαν από την ένταξη τους σε αναβαθμισμένη ζώνη (από Τ6α1 σε Τ3δ2), δεν επεκτάθηκαν ομοιόμορφα, δηλαδή σε μία κάπως ευθεία γραμμή, αλλά κάποια εντάχθηκαν σε μορφή σφήνας αφήνοντας άλλα τεμάχια γης που βρίσκονται πιο κοντά στη θάλασσα σε Γεωργική Ζώνη Γα2. Βεβαίως, τα 24 τεμάχια είχαν αναβαθμιστεί και σε προηγούμενη αναθεώρηση των ζωνών και στην τελευταία αναθεώρηση, αναβαθμίστηκαν ακόμη περισσότερο.

Η προίκα (με τη μορφή αύξησης της αξίας της γης μέσω του συντελεστή δόμησης) δόθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο οποίος υιοθέτησε τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων (ΕΜΕ) που ήταν ομόφωνες, οπόταν δεν προκύπτει θέμα παρέμβασης του ιδίου ως προς το ποια τεμάχια θα εντάσσονταν.

Η ΕΜΕ αποτελείτο από (α) εκπρόσωπο του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, (β) μέλος του Πολεοδομικού Συμβουλίου που ορίστηκε από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, (γ) έγκριτο πρόσωπο που ορίστηκε από τον υπουργό Εσωτερικών και (δ) εκπρόσωπο του πρόεδρου της Ένωσης Δήμων.

Σημειώνεται, πως στην αλλαγή των ζωνών και στα τεμάχια τα οποία αναβαθμίζονται ή μη, λαμβάνονται υπόψιν και τα δεδομένα επιτόπου.

Όπως έγραψε ήδη το Philenews, με βάση τις τελικές πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Πόλεως Χρυσοχούς, (κατόπιν ενστάσεων επηρεαζομένων) επέρχεται:

Τροποποίηση της Τουριστικής Ζώνης Τ6α1 (συντελεστές δόμησης 0,20:1 για Τουριστικά Χωριά/ Τουριστικές Επαύλεις/ Οργανωμένα Διαμερίσματα και 0,15:1 για Κατοικία) σε Τουριστική Ζώνη Τ3δ2 (συντελεστές δόμησης 0,35:1 για Ξενοδοχεία, 0,20:1 για Τουριστικά Χωριά/ Τουριστικές Επαύλεις/ Οργανωμένα Διαμερίσματα και 0,15:1 για Κατοικία). Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό των τροποποιήσεων, σκοπός τους είναι η αύξηση των δυνατοτήτων ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων τουριστικών ζωνών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, «οι υπό αναφορά ζώνες συνορεύουν, διαθέτουν παρόμοια μορφολογικά χαρακτηριστικά και επιπλέον βρίσκονται στην ενδοχώρα, χωρίς να επηρεάζουν περιοχές που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία της γης των επηρεαζόμενων τεμαχίων αυξάνεται μεταξύ 25%-50% (αναλόγως της ανάπτυξης που επιτρέπεται να υλοποιηθεί σε αυτά) κάτι το οποίο προφανώς αφήνει ικανοποιημένους τους ιδιοκτήτες της γης και τους επιχειρηματίες οι οποίοι θα επενδύσουν.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών οριστικοποίησης του Τοπικού Σχεδίου, συνολικά υποβλήθηκαν 17 ενστάσεις και η αρμόδια επιτροπή ομόφωνα εισηγήθηκε την απόρριψη των 15 ενστάσεων, ενώ για τις υπόλοιπες 2 ενστάσεις ομόφωνα εισηγήθηκε την έγκριση τους.

Πηγή: Philenews

Related Articles