Υπό έρευνα ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ – Διορίστηκε ερευνώσα λειτουργός

Υπό έρευνα ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ – Διορίστηκε ερευνώσα λειτουργός

Πειθαρχική έρευνα σε σχέση με τις ενέργειες του γενικού διευθυντή του ΡΙΚ Θανάση Τσώκου αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από ένα μήνα (30/4/2024), έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, στη βάση απόφασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Ερευνώσα λειτουργός για να διερευνήσει τη διάπραξη πιθανών πειθαρχικών αδικημάτων ορίστηκε η Εμμανουέλα Λαμπριανίδου γενική διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η θέση του γενικού διευθυντή του ΡΙΚ βρίσκεται στην ιεραρχικά ανώτερη θέση και ως εκ τούτου δεν καθίσταται δυνατό να διοριστεί ερευνών λειτουργός  εκ των υπαλλήλων του Ιδρύματος και για το σκοπό αυτό ο πρόεδρος του Δ.Σ. Σταύρος Γεωργιάδης αποτάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με αίτημα όπως διοριστεί ερευνών λειτουργός εκτός του ΡΙΚ.

Είχε προηγηθεί η ενημέρωση από το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ για την αδυναμία του να ετοιμάσει και να διαβιβάσει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο, αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αποτελεσματικής διαχείρισης των χορηγιών για το έτος 2022.

Οι ενέργειες που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος χρήζουν διερεύνησης καταγράφονται σε επιστολή ημερ. 26/4/2024 και είναι οι πιο κάτω:

α) Διευρεύνηση καταγγελίας που έγινε στην Ελεγκτική Υπηρεσία σχετικά με την αγορά υπηρεσιών διαδικτυακής πλατφόρμας.

β) Διαδικασία επιλογής εταιρείας παροχής υπηρεσιών

γ) επαγγελματική σχέση προϊσταμένου προγραμμάτων τηλεόρασης ΡΙΚ και αντιπροσώπου εταιρείας παροχής υπηρεσιών παροχής διαδικτυακής πλατφόρμας 2) Έλεγχος στοιχείων σχετικά με την αγορά υπηρεσίας μοντάζ για τηλεοπτική σειρά.

α) Αγορά μοντάζ και προϋπολογισμός.

β) Αδυναμία πραγματοποίησης μοντάζ εντός ΡΙΚ και ανάγκη για παροχή υπηρεσιών. 3) Διοργάνωση συναυλίας με μη δέοντα τρόπο. 4) Προβλήματα που προέκυψαν κατά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. 5) Υπέρβαση του προϋπολογισμού. 6) Εκθέσεις Επιτρόπου Διοικήσεως για τα έτη 2022 μέχρι σήμερα για εργασιακό περιβάλλον στο ΡΙΚ. 7)

Κόστος και συχνές εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στο ΡΙΚ από τον γενικό διευθυντή. 8) Χρήση υπηρεσιακού αυτοκινήτου από γενικό διευθυντή. 9) Διασπάθιση στη ρότα της αθλητικής υπηρεσίας και επιστολή εκφοβισμού από τον γενικό διευθυντή. 10) Αγνοήθηκε προειδοποίηση για υπό εκκόλαψη σκάνδαλο.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον κ. Τσώκο η απόφαση για διορισμό ερευνώσα λειτουργού για τη διάπραξη πιθανών πειθαρχικών αδικημάτων και επομένως οι νομικοί σύμβουλοι του ΡΙΚ επεξεργάζονται τρόπους για να καταστεί αυτό εφικτό. Συγκεκριμένα, έχει αποφασιστεί η κλήση επιδότησης να γίνει με τοιχοκόλληση στο σπίτι του για την ύπαρξη της απόφασης. Μόλις επιδοθεί θα κληθεί από την ερευνώσα λειτουργό να απαντήσει.

Πηγή: Philenews

Related Articles