Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για τη ζημιά από παγετό στις πατάτες σε Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Ξυλοτύμβου και Πύλα

Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για τη ζημιά από παγετό στις πατάτες σε Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Ξυλοτύμβου και Πύλα

Από τις 17 Φεβρουαρίου γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις 9 Φεβρουαρίου από παγετό σε φυτείες πατατών στις κοινότητες Ξυλοφάγου, Ορμήδειας, Ξυλοτύμβου και Πύλας, σε τεμάχια που βρίσκονται βόρεια του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς για το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λάρνακας, καθώς επίσης και στη θεματική ενότητα «Σχέδια και Αιτήσεις».

Όπως αναφέρεται, οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 3 Μαρτίου 2023 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που ο δικαιούχος για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη Δήλωση Ζημιάς εντός της προθεσμίας, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω Αντιπροσώπου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβληθεί η πρωτότυπη Δήλωση Ζημιάς για να θεωρείται έγκυρη.

Στο σχετικό έντυπο, σημειώνεται, θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας (είδος, ποικιλία, αριθμός δέντρων και έκταση ανά ποικιλία) που έχει πληγεί. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2022, προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη ότι σύμφωνα, με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019 (103 (Ι)/2019), «σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους».

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, δικαίωμα ενίσχυσης έχει διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει καταβάλει με προπληρωμή την ετήσια εισφορά του, πριν την επέλευση της οποιασδήποτε ζημιάς, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles