2η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας

Τι συζητήθηκε στην 2η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Ξεκάθαρες διαπιστώσεις για την παρούσα κατάσταση, αλλά και σαφείς κατευθύνσεις για την μελλοντική πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει η…