Σε αναμμένα κάρβουνα για τα εξειδικευμένα φάρμακα

Σε αναμμένα κάρβουνα για τα εξειδικευμένα φάρμακα

Με την ψυχή στο στόμα αναμένουν υπουργείο Υγείας, ασθενείς και γιατροί την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών. Στο ταμείο της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων μέσω της οποίας οι σοβαρά πάσχοντες εξασφαλίζουν τις εξειδικευμένες και καινοτόμες θεραπείες τους, υπήρχαν μέχρι χθες το απόγευμα μόλις €5 εκατομμύρια, τα οποία, όπως πληροφορούμαστε είναι αρκετά για να καλύψουν τα αιτήματα ασθενών που θα εγκριθούν από την ΕΟΑ μόνο κατά την επόμενη συνεδρίαση της που είναι ορισμένη για την 1η Ιουνίου.

Σε περίπτωση που το υπουργείο Οικονομικών δεν ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του υπουργείου Υγείας και δεν εγκρίνει επιπρόσθετο κονδύλι για τις καινοτόμες θεραπείες και την ΕΟΑ, τότε η Επιτροπή θα διακόψει τη λειτουργία της με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους σοβαρά ασθενείς και τα άτομα που χρειάζονται εξειδικευμένα φάρμακα για να ζήσουν.

Το υπουργείο Υγείας βεβαίως έχει υποβάλει το σχετικό αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών προ δεκαπενθημέρου και χθες μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, δεν είχε λάβει καμία απολύτως απάντηση, θετική ή αρνητική.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα έχει προκύψει επειδή κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας για το 2024 το υπουργείο Οικονομικών και παρά το γεγονός ότι η πρόβλεψη αφορούσε κονδύλι €120 εκατ. αποφάσισε να εγκρίνει κονδύλι μόνο €50 εκατ. θεωρώντας δεδομένο ότι από τον Μάιο του 2024 και μετά θα αναλάμβανε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας όλα τα καινοτόμα φάρμακα τα οποία θα ενέτασσε στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Προς τον σκοπό αυτό επιπρόσθετο κονδύλι €45 εκατ. είχε περιληφθεί στον προϋπολογισμό του ΟΑΥ.

Η ένταξη των θεραπειών στο ΓεΣΥ δεν κατέστη δυνατή εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών που βάσει νόμου υποχρεούται να ακολουθεί ο ΟΑΥ και ως εκ τούτου οι ασθενείς συνεχίζουν να λαμβάνουν τα φάρμακα τους μέσω της ΕΟΑ της οποίας το κονδύλι έχει πλέον εξαντληθεί.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του υπουργείου Υγείας, η ΕΟΑ δέχεται κατά μέσο όρο 600 ονομαστικά αιτήματα ασθενών κάθε μήνα (συνεδριάζει ανά δεκαπενθήμερο και εξετάζει 300 αιτήματα κάθε φορά). Για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών αυτών αλλά και όσων ακολουθούν θεραπείες διαρκείας και κατά διάστημα λαμβάνουν νέες εγκρίσεις από την ΕΟΑ, η Επιτροπή χρειάζεται γύρω στα €10 εκατ. μηνιαίως με το κόστος κάθε θεραπείας να φθάνει, κατά μέσο όρο τις €21.000.

Ο προϋπολογισμός της ΕΟΑ, για το 2024 ορίστηκε από το υπουργείο Υγείας στα €120 εκατ. με βάση τα δεδομένα που είχαν καταγραφεί κατά το 2023, έτος κατά το οποίο είχαν δαπανηθεί για καινοτόμα φάρμακα και εξειδικευμένες θεραπείες πέραν των €110 εκατ.

Ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, σε χθεσινές του δηλώσεις παρουσιάστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι το υπουργείο Οικονομικών θα ανταποκριθεί θετικά και θα παραχωρήσει επιπρόσθετο κονδύλι.

«Δεν θέλουμε να φθάσουμε σε σημείο να μιλάμε για ελλείψεις φαρμάκων. Το ότι εξαντλήθηκε το κονδύλι είναι φυσιολογικό γιατί παρόμοιο κονδύλι υπάρχει στον ΟΑΥ για κάλυψη των καινοτόμων φαρμάκων αλλά για διαδικαστικούς λόγους δεν έχουν μεταφερθεί εκεί τα φάρμακα», είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε, «χρειαζόμαστε κονδύλι ως υπουργείο Υγείας από το υπουργείο Οικονομικών το οποίο έχουμε ζητήσει και αναμένουμε απάντηση».

«Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φθάσουμε στο σημείο που θα πούμε ότι έχουμε πρόβλημα με κάποιο φάρμακο και ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ασθενής που να μην πήρε τη θεραπεία του λόγω έλλειψης κονδυλίου. Το κονδύλι όμως που υπάρχει δεν μπορεί να υπάρχει εσαεί».

Παράλληλα βεβαίως με τη διαδικασία για έγκριση επιπρόσθετου κονδυλίου, ώστε το υπουργείο Υγείας να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά την ΕΟΑ και να μην στερηθούν οι ασθενείς τα φάρμακα που χρειάζονται, σε εξέλιξη βρίσκεται και διάλογος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ο οποίος, βάσει και της σχετικής νομοθεσίας, πρέπει να προχωρήσει στην ένταξη της συγκεκριμένης κατηγορίας θεραπειών στο ΓεΣΥ.

Ταυτόχρονα ο ΟΑΥ, ως οφείλει, αφού το υπουργείο Υγείας λειτουργεί την ΕΟΑ για τους δικαιούχους του ΓεΣΥ εξαιτίας της καθυστέρησης που παρατηρείται στην ένταξη των καινοτόμων θεραπειών στο Σύστημα, πρέπει να παραχωρήσει μέρος του διαθέσιμου στον προϋπολογισμό του κονδυλίου στο υπουργείο Υγείας. Και για αυτό το ζήτημα υπάρχει σε εξέλιξη διάλογος χωρίς ωστόσο να προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, «οι διαδικασίες του ΟΑΥ πρέπει να τελειώσουν άμεσα και εργαζόμαστε προς τον σκοπό αυτό».Ο Μιχάλης Δαμιανός αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών από τους οποίους ζήτησε να συνεργαστούν με τον ΟΑΥ και να προχωρήσουν στις απαραίτητες συμφωνίες για να ενταχθούν τα φάρμακα που διαθέτουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

«Θεωρούμε ότι υπάρχει συνεργασία μετά και τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας με τις εταιρείες εισαγωγής φαρμάκων κατά την οποία συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επισπευσθεί η διαδικασία συμφωνιών/αποζημίωσης με τον ΟΑΥ που θα είναι κάτι το οποίο θα λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα».

Ο τρόπος λειτουργίας της ΕΟΑ φουσκώνει τον λογαριασμό

Η ένταξη των καινοτόμων φαρμάκων στο ΓεΣΥ επιβάλλεται από τη νομοθεσία. Μέχρι σήμερα ο ΟΑΥ έχει εντάξει στο Σύστημα γύρω στα 70 φάρμακα ενώ έχει καταρτίσει πρωτόκολλα για όλες σχεδόν τις θεραπείες που περιλαμβάνονταν στον αρχικό κατάλογο της ΕΟΑ. Η διαδικασίες σκαλώνουν στην επιτροπή αποζημιώσεων η οποία διαπραγματεύεται με τις εταιρείες εισαγωγής για την τιμή στην οποία θα αγοράζει ο ΟΑΥ τα συγκεκριμένα σκευάσματα.

Η Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων λειτουργεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο ενώ με την εφαρμογή του ΓεΣΥ οι ανάγκες αυξήθηκαν καθώς προ ΓεΣΥ το υπουργείο Υγείας κάλυπτε μόνο τον δημόσιο τομέα και μετά την εφαρμογή του Συστήματος δικαίωμα για υποβολή αιτημάτων έχουν όλοι οι γιατροί και όλοι οι ασθενείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αποτέλεσμα ήταν να εκτοξευθεί και ο προϋπολογισμός της Επιτροπής η οποία ταυτόχρονα δεν εφαρμόζει αυστηρές προϋποθέσεις, κατά τα πρότυπα των πρωτοκόλλων που είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί ο ΟΑΥ ενώ δεν διαπραγματεύεται την τιμή στην οποία εξασφαλίζει τα φάρμακα αφού τα αιτήματα είναι ονομαστικά και δεν συνάπτονται συμφωνίες για μεγάλες ποσότητες κάθε φορά. Για τους λόγους αυτούς, ο προϋπολογισμός της ΕΟΑ από €3 εκατομμύρια που ήταν το 2016, έτος κατά το οποίο και ιδρύθηκε, έφθασε πλέον τα €120 εκατ. με σταθερά αυξητική τάση.

Με τις διαβουλεύσεις που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη αναμένεται ότι τα καινοτόμα σκευάσματα για όλους τους δικαιούχους του ΓεΣΥ θα προσφέρονται μέσω του Συστήματος ενώ για τους μη δικαιούχους θα συνεχίσει να λειτουργεί η ΕΟΑ στο υπουργείο Υγείας. Στο Υπουργείο και μέσω της ΕΟΑ θα συνεχίσουν να χορηγούν στους ασθενείς και τις εξειδικευμένες θεραπείες που δεν έχουν ακόμα αδειοδοτηθεί ή τιμολογηθεί στην Κύπρο τις οποίες ο ΟΑΥ δεν είναι δυνατό να αναλάβει.

Πηγή: Philenews

Related Articles