Μετά το βραβείο που είχαν πάρει ως Business of the Year 2018, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον διευθυντή Clive Martin του Poseidonia Medical Centre, ο οποίος μας εξηγεί με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θεραπείες παρέχουν και τα μελλοντικά τους σχέδια.