“POSEIDONIA” MEDICAL CENTER

“POSEIDONIA” MEDICAL CENTER

Μετά το βραβείο που είχαν πάρει ως Business of the Year 2018, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον διευθυντή Clive Martin του Poseidonia Medical Centre, ο οποίος μας εξηγεί με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θεραπείες παρέχουν και τα μελλοντικά τους σχέδια.


Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles