Περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας: Επιβεβαίωση με βούλα για το αίτημα παράτασης 17.5 χρόνων

Περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας: Επιβεβαίωση με βούλα για το αίτημα παράτασης 17.5 χρόνων

Επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών επιβεβαιώνει πλήρως χθεσινό δημοσίευμα του «Φιλελευθέρου» σύμφωνα με το οποίο ο εργολάβος του Περιμετρικού αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας, ζήτησε παράταση 6.363 ημερολογιακών ημερών, που αντιστοιχούν σε 17,5 χρόνια.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, καταγράφονται και τα ακόλουθα:

«Σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», όπου γίνεται αναφορά ότι ζητήθηκε παράταση 17,5 ετών από τον εργολάβο που εκτελεί το έργο του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δηλώνει ότι ο εργολάβος κατέθεσε κατά καιρούς αιτήματα για χορήγηση παράτασης συνολικού χρόνου 6.363 ημερολογιακών ημερών».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι: «Όλα αυτά τα αιτήματα έχουν εξεταστεί από τον μηχανικό του έργου και τις αρμόδιες επιτροπές αλλαγών και έχει δοθεί παράταση χρόνου μέχρι τις 16/06/2024, που θεωρείται και η τελική ημερομηνία παράδοσης του έργου από τον εργολάβο».

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται, ότι η παράταση αυτή (δηλαδή μέχρι τις 16/06/2024) αντιστοιχεί σε περίπου 15 μήνες από την αρχική ημερομηνία παράδοσης του έργου και σε αυτή περιλαμβάνονται περίπου 5 μήνες λόγω της πανδημίας και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Με άλλα λόγια το αίτημα για παράταση 6.363 ημερών (που αντιστοιχούν σε 17,5 χρόνια) υπεβλήθη όντως από τον εργολαβο, αλλά εγκρίθηκε παράταση μόνο 15 μηνών.

Όπως έγραψε ήδη ο «Φ», το σημείωμα του Τμήματος Δημοσίων Έργων ήταν ξεκάθαρο ως προς την παράταση των 17,5 χρόνων που ζήτησε ο εργολάβος και σε αυτό καταγράφονται όχι μόνο οι 6.363 μέρες που αιτήθηκε, για αποπεράτωση του έργου, αλλά και το πόσες μέρες ζήτησε για κάθε παράγοντα που θεωρεί ότι δικαιολογείτο η παράταση.

Οι υπολογισμοί έγιναν από τον υπεύθυνο Μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο οποίος θεώρησε εξωπραγματικές τις απαιτήσεις και γι’ αυτό και σχεδόν απερρίφθησαν στο σύνολο τους, όπως προκύπτει και από σχετικό πίνακα που επισυνάπτεται στο σημείωμα το οποίο είχε κατατεθεί ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) όσον και ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και απαιτήσεων. Δίπλα από τις διάφορες διεκδικήσεις, π.χ. παράταση 606 ημερών, καταγράφεται εισήγηση να εγκριθούν «0» (μηδέν) μέρες ενώ το ίδιο ισχύει και δια άλλες διεκδικήσεις οι οποίες ανέβαζαν τις απαιτήσεις στις 6.363 μέρες.

Ο ίδιος ο εργολάβος  του περιμετρικού κ. Κυριάκος Χρυσοσχόος, όταν εκλήθη να σχολιάσει το περιεχόμενο του σημειώματος του Τμήματος Δημοσίων Έργων με τα αιτήματα που υπέβαλε, ανάμεσα σε άλλα ανέφερε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει γραφτεί μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου αλλά γνωρίζω  ότι το τι ζητήθηκε από εμάς είναι λογικός χρόνος ο οποίος έχει εγκριθεί και έχει λήξει αυτό το θέμα του χρόνου παράδοσης του Περιμετρικού ο οποίος, επαναλαμβάνω θα είναι πάρα πολύ σύντομος».

Διαβεβαίωσε δε, πως «πριν το καλοκαίρι ο Περιμετρικός θα έχει ολοκληρωθεί».

«Όλο το συμβόλαιο και ότι απαιτείται από αυτό, μέσα στο πλαίσιο  που κριθεί δικαιολογημένο και έχει εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων  (ΚΕΑΑ) και αυτός είναι πριν από το καλοκαίρι», πρόσθεσε, για να καταλήξει:

«Είναι αστείο αυτό με τα 17,5 χρόνια, πραγματικά αστείο».

 

Σε δεύτερο σημείωμα της Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων προς τον Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων καταγράφονται και τα ακόλουθα:

-Η ημερομηνία έναρξης του υπό κατασκευή Έργου ήταν η 23η Μαρτίου, 2020 και η συμβατική ημερομηνία λήξης η 23η Μαρτίου, 2023.

-Με βάση τις παρατάσεις χρόνου που έχουν παραχωρηθεί μέχρι σήμερα στον Εργολάβο, ως νέα ημερομηνία λήξης του Συμβολαίου θεωρείται η 16η Μαρτίου, 2024.

Από τις 6.363 μέρες που ζητήθηκαν (με βάση το σημείωμα των μηχανικών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, εγκρίθηκαν μόνο οι ακόλουθες:

-60 ημερολογιακές ημέρες λόγω Πανδημίας.

-218 ημερολογιακές ημέρες εκ των οποίων οι 113 με οικονομικές αποζημιώσεις, για τα αιτήματα που αφορούν την περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, 2022, με την προϋπόθεση ότι δεν θα τεθούν οποιαδήποτε άλλα αιτήματα από τον Εργολάβο για την περίοδο αυτή.

-40 ημερολογιακές ημέρες λόγω Πανδημίας.

-36 ημερολογιακές ημέρες ως ενδιάμεση παράταση χρόνου, έναντι των αιτημάτων που υπέβαλε ο Εργολάβος με επιστολή του στις 8 Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται, πως τόσον ο εργολάβος όσον και ο υπουργός Μεταφορών κ. Αλέξης Βαφεάδης διαβεβαίωσαν ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του Καλοκαιριού. Όπως ήδη γράφτηκε, με βάση την παράταση που δόθηκε, το έργο αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τις 16 Ιουνίου.

Πηγή: Philenews

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *