Υφ. Ναυτιλίας: Προκηρύσσει διαγωνισμό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του!

Υφ. Ναυτιλίας: Προκηρύσσει διαγωνισμό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του!

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού ευρωπαϊκού διαγωνισμού για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου.

Το έργο στοχεύει να βελτιστοποιήσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες του Υφυπουργείου μεγιστοποιώντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με βάση τρεις βασικές αρχές:

1. Παροχή μονοθυριδικής εξυπηρέτησης

2. Βελτιστοποίηση και ενσωμάτωση διαδικασιών: Οι επιχειρηματικές μονάδες και οι διαδικασίες τους θα πρέπει να ενσωματώνονται και να αλληλοσυμπληρώνονται μέσω βέλτιστων και απλοποιημένων διαδικασιών και ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού.

3. Επιχειρησιακή και Λειτουργική αριστεία: Να παρέχονται αξιόπιστες υπηρεσίες με αποδοτικό τρόπο και χαμηλό λειτουργικό κόστος, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

Οι κύριες δράσεις του Διαγωνισμού περιλαμβάνουν:

– Ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών και βελτιστοποίηση τους εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που προσφέρονται στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον.

– Ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που καλύπτει όλες τις κύριες δραστηριότητες και διαδικασίες του Υφυπουργείου.

– Παροχή εργαλείων για έξυπνη παρακολούθηση, ανάλυση και αναφορά.

Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού με Αρ. SDM 1/2022 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου eprocurement (https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5165010).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 7 Μαρτίου 2022

Πηγή : Inbusiness

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles