Την κατάσταση στα σύνορα Ουκρανίας Πολωνίας περιγράφει ο Μητροπολίτης Ησαίας.Video

Την κατάσταση στα σύνορα Ουκρανίας Πολωνίας περιγράφει ο Μητροπολίτης Ησαίας.Video

Από το χώρο υποδοχής των Ουκρανών πρσφύγων στην Πολωνία μίλησε ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαίας ο οποίος έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα σε μία υποδομής. Τονίζει μεταξύ άλλων ότι οι δυνατότητες εγκατάστασης των προσφύγων εξαντλούνται . Στόχος είπε η μακροχρόνια φιλοξενία των προσφύγων . Σήμερα 150 000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί σε εγκατάστασεις που βρίσκονται κοντά στα σύνορα και αναμένουν να οδηγηθούν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας. Από το σημείο όπου βρίσκεται ο Μητροπολίτης έχουν εισέλθει στην Πολωνία 1 130 χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι ακολούθησαν την πορεία προς τα κέντρα που έχουν οργανωθεί από Κυβέρνησεις , ιδιώτες και εκκλησίες.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles