Την κατάσταση στα σύνορα Ουκρανίας Πολωνίας περιγράφει ο Μητροπολίτης Ησαίας.Video

Την κατάσταση στα σύνορα Ουκρανίας Πολωνίας περιγράφει ο Μητροπολίτης Ησαίας.Video

Από το χώρο υποδοχής των Ουκρανών πρσφύγων στην Πολωνία μίλησε ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαίας ο οποίος έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα σε μία υποδομής. Τονίζει μεταξύ άλλων ότι οι δυνατότητες εγκατάστασης των προσφύγων εξαντλούνται . Στόχος είπε η μακροχρόνια φιλοξενία των προσφύγων . Σήμερα 150 000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί σε εγκατάστασεις που βρίσκονται κοντά στα σύνορα και αναμένουν να οδηγηθούν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας. Από το σημείο όπου βρίσκεται ο Μητροπολίτης έχουν εισέλθει στην Πολωνία 1 130 χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι ακολούθησαν την πορεία προς τα κέντρα που έχουν οργανωθεί από Κυβέρνησεις , ιδιώτες και εκκλησίες.

administrator

Related Articles