«Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Νέων»

Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, στο πλαίσιο της αποστολής του για υποστήριξη και ενδυνάμωση των νέων, ανέλαβε την πρωτοβουλία για λειτουργία…