Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Eναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AGORA στο Δήμο Αθηένου | 09/09/2021

Ο Δήμος Αθηένου, στα πλαίσια της συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και στην προσπάθειά του για άντληση Ευρωπαϊκών κονδυλίων, υπόβαλε…