ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ

reporter | ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Δηλώσεις του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, Επίτροπου αρμόδιου για την μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια.