ΕΤΑΠ Πάφου

ΕΤΑΠ Πάφου: Επιτυχία σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για SMART SMEs

Το πρόγραμμα COSME με τίτλο SMARTIES for SMEs στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τουριστικό…

ΕΤΑΠ Πάφου: Ολοκληρώθηκε η «έξυπνη» ψηφιακή εκστρατεία

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου με τη στήριξη του Υφυπουργού Τουρισμού ολοκλήρωσε στις 15 Δεκεμβρίου «έξυπνη» ψηφιακή…