ΕΤΑΠ Πάφου: Επιτυχία σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για SMART SMEs

ΕΤΑΠ Πάφου: Επιτυχία σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για SMART SMEs

Το πρόγραμμα COSME με τίτλο SMARTIES for SMEs στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα, με την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος θα έχουν την δυνατότητα να διενεργήσουν “Δίδυμη” Πράσινη και Ψηφιακή μετάβαση και να ενισχύσουν την καινοτομία, την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στην τουριστική βιομηχανία.

Στο έργο συμμετέχουν 8 ευρωπαίοι εταίροι από Ιταλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία,  Σλοβενία, Ελλάδα και Κύπρο.

Το έργο χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το 60% του προϋπολογισμού να αναδιανέμεται σε τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες και ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ .

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου αναμένεται να απορροφήσει κονδύλια μέχρι €500,000 από τα οποία περίπου το 60% θα δοθούν μέσα από αυστηρές διαδικασίες σε τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

 

Πηγή: φilenews

Related Articles