εταιρείας «ΖΗΝΩΝ»

«ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ»

Η τελική Αξιολόγηση του Διαγωνισμού για τις νέες Συμβάσεις, άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου: δικαστικές διαμάχες, έντονες αντιδράσεις από τις…