Επαρχιακές Συνελεύσεις

Επαρχιακές Συνελεύσεις ΠΣΕΑΔ 2022 – Λευκωσίας | 19/01/2022

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο της επαρχιακής επιτροπής Εκλογές για ανάδειξη νέας Επαρχιακής Επιτροπής Διάφορα θέματα προς συζήτηση…