εξελιγμένη τεχνολογία

Video games and IP Law Seminar

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο “Video games and IP Law Seminar”, με στόχο την ενημέρωση και τις τελευταίες…