“Εκκλησιαστικο πραξικόπημα;”

Εξ Αφορμής – “Εκκλησιαστικο πραξικόπημα;” | Παρασκευή 18/03, 12μμ

Το θέμα των ημερών που συζητείτε και αφορά το καταστατικό της εκκλησίας της Κύπρου όσο αφορά την εκλογή στον αρχιεπισκοπικό…