Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού | ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού | ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑ

Σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των πολλαπλών αρνητικών περιβαλλοντικών και οικονομικών συνεπειών που υπόκεινται οι πόλεις όπου συνεχίζει να κυριαρχεί το αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς, περιλαμβάνει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού, το οποίο εγκρίθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή και τώρα αναμένεται να αρχίσει η υλοποίησή του με ορίζοντα το 2030.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΤΗΛΕΟΠΤΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΟ CITYCHANNEL

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η παροχή ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη Λεμεσό, με βάση τις διεθνώς υιοθετημένες αρχές ΣΒΑΚ, οι οποίες εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται με επιτυχία σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις τα τελευταία χρόνια.

Οι βασικές στρατηγικές που προτείνονται από το ΣΒΑΚ Λεμεσού εξετάζουν και προτείνουν διαχειριστικά μέτρα, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη λεπτομερή διαχείριση κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα δίκτυα πεζών, τους ποδηλατόδρομους, τη στάθμευση και τα ευφυή συστήματα μεταφορών.

Σημειώνεται ότι η συγκοινωνιακή κατάσταση στη χώρα γενικότερα περιλαμβανομένης της ευρύτερης πολεοδομικής περιοχής Λεμεσού, χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετικά υψηλή χρήση του αυτοκινήτου, εις βάρος άλλων πιο φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς και τις επακόλουθες πολυάριθμες αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από αυτή τη μεγάλη ανισορροπία. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας των μετακινουμένων.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις των παραδοσιακών στρατηγικών μελετών μεταφορών στο παρελθόν – θεσμοθετεί τόσο τις μεθοδολογικές όσο και τις κοινωνικές συνιστώσες ενός νέου σχεδιασμού μεταφορών για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υφιστάμενων ελλείψεων στα αστικά δίκτυα μεταφορών.

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει έξι δήμους (Λεμεσού, Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών, Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας, Ύψωνα) και 11 κοινότητες (Πάνω Πολεμίδια, Παλώδεια, Μουτταγιάκα, Άγιος Τύχωνας, Παρεκλησιά, Μονή, Πύργος, Τσερκέζοι, Τραχώνι, Κολόσσι, Ερήμη) που από κοινού συνθέτουν την «ευρύτερη» αστική περιοχή της Λεμεσού. Αυτή η περιοχή μελέτης καλύπτει μια συνολική έκταση 222,5 τ.χλμ. και έχει πληθυσμό περίπου 205.000 κατοίκους.

Κύριος στόχος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι να προσδιοριστούν οι πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή του ΣΒΑΚ Λεμεσού, και να προταθούν μέτρα για την πρόληψη, τη μείωση και όσο το δυνατόν πληρέστερα την αντιστάθμιση κάθε σημαντικής δυσμενούς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που καλύπτονται είναι: ποιότητα αέρα, κλιματικοί παράγοντες, έδαφος/ γεωλογία, υδάτινοι πόροι, πανίδα/ χλωρίδα και βιοποικιλότητα, υλικά και περιουσιακά στοιχεία, δομημένο περιβάλλον και χωροταξικός σχεδιασμός, πολιτιστική, αρχαιολογική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά, κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία και ποιότητα ζωής.

Με βάση τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση που διεξήχθη, η εφαρμογή του ΣΒΑΚ της Λεμεσού αναμένεται να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Αυτό ωστόσο αναμένεται, δεδομένου ότι το ΣΒΑΚ προωθεί και έχει προετοιμαστεί σύμφωνα με τις αρχές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα ζητήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές στη Λεμεσό. Η πλειονότητα των αρνητικών επιπτώσεων που εντόπισε η ΣΠΕ είναι γενικά διαχειρίσιμη και μπορεί να μετριαστεί καταλλήλως από τα μέτρα που συνιστώνται από αυτή.

Χώροι στάθμευσης για κατοίκους, για όσους ήδη ζουν στις κεντρικές περιοχές της Λεμεσού, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον έναν χώρο στάθμευσης ανά νοικοκυριό.
Κατοχυρωμένοι χώροι στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλες ειδικές κατηγορίες χρηστών (π.χ. τράπεζες, δημόσιες Αρχές κ.λπ.).
Επαρκείς χώροι στάθμευσης για φόρτωση / εκφόρτωση για καταστήματα λιανικής πώλησης, εστιατόρια κ.λπ.
Επί πληρωμή θέσεις στάθμευσης επί της οδού για το κοινό, που θα πρέπει να είναι επαρκώς τιμολογημένες για τα επόμενα χρόνια ώστε να επιτρέπεται η σταδιακή εγκατάλειψη του ιδιωτικού αυτοκινήτου.
Επί πληρωμή θέσεις στάθμευσης εκτός της οδού, οι οποίες πρέπει να είναι ορθολογικές και πλήρως ελεγχόμενες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος από της επενδύσεις σε στάθμευση εκτός της οδού είναι μόνιμος και ιδιαίτερα δαπανηρός.
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS)

Εισαγωγή εφαρμογών ITS για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Εισαγωγή πολυτροπικών εφαρμογών ITS για την ενίσχυση της πληροφόρησης των ταξιδιωτών τόσο πριν όσο και κατά το ταξίδι, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρόνο ταξιδιού και να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ της ζήτησης και προσφοράς στη στάθμευση.
Εισαγωγή εφαρμογών ITS για την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών και των οδηγών είτε για προληπτικούς σκοπούς είτε για βελτιωμένη ανάδραση διαχείρισης περιστατικού και του αντίστοιχου χρόνου ανταπόκρισης.
Μετατροπή δρόμων διπλής κυκλοφορίας σε μονόδρομους

Μετατροπή συγκεκριμένων δρόμων διπλής κυκλοφορίας σε μονόδρομους.
Σχεδιασμός δικτύων μεταφορών για όλους τους τρόπους μεταφοράς.
Όρια ταχύτητας και έλεγχοι.
Έλεγχος και διαχείριση διασταυρώσεων.
Εκπαίδευση και επιβολή των μέτρων.
Υλοποίηση εκπαιδευτικής εκστρατείας.
Κεντρικός σταθμός λεωφορείων στην οδό Θεμιστοκλέους

Σύστημα μεταφορών, το οποίο να ικανοποιεί την αυξημένη ζήτηση για μετακινήσεις.
Εφαρμογή ιεραρχικού συστήματος δικτύου με κύριες και δευτερεύουσες γραμμές.
Βελτιστοποίηση των διαδρομών γραμμών και απλούστευση αυτών.
Συνολική αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών (ώρες λειτουργίας και συχνότητες διέλευσης).
Ενσωμάτωση των σχολικών γραμμών λεωφορείων σε τακτικές γραμμές, όπου είναι εφικτό.
Δημιουργία κεντρικού σταθμού λεωφορείων στην οδό Θεμιστοκλέους.
Ιεραρχικό σύστημα στάσεων λεωφορείων.
Μέτρα προτεραιότητας των λεωφορείων (αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων).
Σύγχρονα οχήματα υψηλών προδιαγραφών.
Πληροφόρηση επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια των διαδρομών.
Τεχνολογία παρακολούθησης στόλου και έκδοσης εισιτηρίων.
Μόνο λεωφορεία στην οδό Ανεξαρτησίας

Επαρκής διαστασιολογημένη και ασφαλής πεζοδρομημένη υποδομή.
Επέκταση των περιοχών στη Λεμεσό και τους δήμους που είναι προσβάσιμες μόνο από πεζούς.
Πεζοδρόμηση των εμπορικών οδών με μεγάλες ροές κυκλοφορίας πεζών.
Η οδός Ανεξαρτησίας θα μετατραπεί από έναν δρόμο διπλής κατεύθυνσης σε μια πεζοδρομημένη ζώνη αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων μιας κατεύθυνσης.
Μέτρα για το ποδήλατο
Ανάπτυξη συνεκτικού, ολοκληρωμένου και ασφαλούς δικτύου ποδηλάτων.
Σχετική υποδομή ποδηλασίας.
Συστήματα ενοικίασης ποδηλάτων.
Συναφή διοικητικά και πολιτικά μέτρα.
ΝΟΣΕΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το σύστημα μεταφορών της πόλης της Λεμεσού χαρακτηρίζεται από το κυρίαρχο μέσο μεταφοράς, το αυτοκίνητο και ως εκ τούτου, όπως προκύπτει, οι κάτοικοι της Λεμεσού εξαρτώνται από το αυτοκίνητο. Η κατάσταση στη Λεμεσό δεν διαφέρει από άλλες μητροπολιτικές περιοχές ή πόλεις της Κύπρου ή της χώρας στο σύνολό της. Το μερίδιο των μετακινήσεων με αυτοκίνητο είναι 91,8%, με το λεωφορείο μόνο 1,8%, αφήνοντας 5,7% για περπάτημα και 0,7% για ποδήλατο. Στη Λεμεσό, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα νοσεί σαφώς από την ανεξέλεγκτη και μαζική μηχανοκίνητη κυκλοφορία, τον τεράστιο στόλο αυτοκινήτων σε σύγκριση με τον αριθμό των κατοίκων και την ηλικία και την ποιότητα των κινητήρων. Οι εκπομπές CO2 από τις συγκοινωνίες αυξάνονται διαρκώς.

πηγή ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Άγγελος Νικολάου

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles