Ομιλία κ. Πανίκου Λεωνίδου, Μέλος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών-Βουλευτής ΔΗΚΟ στην Ανοιχτή Συζήτηση για την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σκοπός της Ανοιχτής Συζήτησης είναι η εποικοδομητική συμβολή στο διάλογο που εξελίσσεται, καθώς και η σκιαγράφηση των προοπτικών που διανοίγει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η προωθούμενη μεταρρύθμιση.