Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ενισχύει οικονομικά τους γεωργούς, που πλήγηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές το 2021.

Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ενισχύει οικονομικά τους γεωργούς, που πλήγηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές το 2021.

Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ενισχύει οικονομικά τους γεωργούς, που πλήγηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές το 2021.

Ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρει ότι η οικονομική στήριξη των πληγέντων γεωργών εντάσσεται στο μέτρο για «Στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα παρέχεται οικονομική ενίσχυση σε γεωργούς των περιοχών, Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και Πλατανιστάσας, Κοίλης και Τάλας, Αρακαπά, Επταγώνιας, Ακαπνού, Διερώνας, Οδού, Οράς, Μελίνης, Συκόπετρας, Αγίους Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς, Γιόλου, Σίμου, Δρύμου και Δρυνιάς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το μέτρο παρέχει στήριξη στους πληγέντες γεωργούς που έχουν αποκαταστήσει ή προτίθενται να αποκαταστήσουν το γεωργικό τους δυναμικό (π.χ. γεωργικά μηχανήματα, υποστατικά, μηχανολογικός εξοπλισμός) και να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον ίδιο παραγωγικό κλάδο που απασχολούνταν πριν τα καταστροφικά συμβάντα».

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 (ώρα 23:59 μ.μ.) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.eas.capo.gov.cy.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω διαπιστευμένων φορέων –συμβούλων, οι οποίοι εγκρίθηκαν  για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Γεωργίας.

Ο κατάλογος των διαπιστευμένων φορέων, το ενημερωτικό έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 www.paa.gov.cy.

ΠΗΓΗ : reporter.com.cy

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles