Νέα σχολική χρονιά με επικαιροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα

Νέα σχολική χρονιά με επικαιροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα

Με επικαιροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα θα αρχίσει η επόμενη σχολική χρονιά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες καθώς η διαδικασία επικαιροποίησής τους έχει ολοκληρωθεί από τις ομάδες εργασίας που δούλεψαν πάνω σε αυτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», το έργο που έχει εκπονηθεί από τις συνολικά 43 ομάδες εργασίας, μία για κάθε μάθημα, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από την προσχολική μέχρι το Λύκειο, αναμένεται να υποβληθεί στην υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Υπενθυμίζεται ότι η επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που είχε προτάξει η κ. Μιχαηλίδου όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Παιδείας τον Μάρτιο του 2023, χαρακτηρίζοντας το, μάλιστα, ως μία σημαντική και αναγκαία μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Συγκεκριμένα, η Υπουργός έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η βελτίωση του συστήματος και η στροφή προς το σύγχρονο σχολείο με καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, πρέπει να στηριχθεί στη βελτίωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, του τι δηλαδή διδάσκεται σε κάθε μάθημα.

Ο «Φ» επικοινώνησε με την αρμόδια Υπουργό, η οποία επιβεβαίωσε την επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και την παράδοσή τους εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, επισημαίνοντας πως η μεταρρύθμιση αυτή θα αγγίξει ουσιαστικά την καρδιά του εκπαιδευτικού συστήματος και θα επηρεάσει θετικά και σε βάθος χρόνου, τόσο τη διαδικασία της μάθησης όσο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και των μαθητριών μας στα σχολεία.

«Αναμένουμε πριν το τέλος του μήνα την παράδοση των τελικών επικαιροποιημένων κειμένων από τις 43 διαφορετικές ομάδες εργασίας που δούλεψαν όλη αυτή την περίοδο για τον σκοπό αυτό», σημείωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου. Παράλληλα, τόνισε ότι στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται μάχιμοι εκπαιδευτικοί με ειδίκευση στο κάθε θέμα, επιθεωρητές όλων των μαθημάτων, ακαδημαϊκοί και άλλοι επιστήμονες καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η κάθε ομάδα εργασίας κλήθηκε να μελετήσει κριτικά το περιεχόμενο του Αναλυτικού της Προγράμματος, να επικαιροποιήσει την ύλη (π.χ. να εισαγάγει νέα δεδομένα, αφαίρεση στοιχείων που δεν ισχύουν πια, αφαίρεση περιττής ύλης, κ.ά) και να εργαστεί στη βάση των βασικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων που προάγουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών. «Μετά την παραλαβή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε αυτά να αρχίσουν να εφαρμόζονται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Μιχαηλίδου.

Στόχος η διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών

Κληθείσα να εξηγήσει το τι είναι πραγματικά αυτό που θα αλλάξει με την εφαρμογή των αναθεωρημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων στο περιεχόμενο της Εκπαίδευσης και στη μαθησιακή διαδικασία, η υπουργός Παιδείας ήταν ξεκάθαρη: «Εφαρμόζοντας τα επικαιροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί μας και, κατ’ επέκταση, οι μαθητές και οι μαθήτριες μας, αναμένεται να εστιάσουν στην ουσιώδη, προαπαιτούμενη ύλη, με μείωση της περιττής ύλης, με έμφαση στην Ελληνική Γλώσσα και, κυρίως, με επικέντρωση στις δεξιότητες και στις ικανότητες, στην κριτική σκέψη και στη δημιουργικότητα, αντί στην αποστήθιση». Συνέχισε δε, λέγοντας πως με όλα τα πιο πάνω θα έρθουν σταδιακά τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Παράλληλα, η Αθηνά Μιχαηλίδου δήλωσε στον «Φ» ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται για εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των διαφόρων μαθημάτων δεν σταματά με την παράδοση και την έναρξη εφαρμογής των επικαιροποιημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων. «Πρόκειται για μια δυναμική, διαρκής προσπάθεια, που περιλαμβάνει τη διαδικασία της αξιολόγησης και της ενσωμάτωσης και άλλων βελτιώσεων, όπου αυτό χρειάζεται ή όπου παρατηρηθούν στρεβλώσεις», ανέφερε. «Το σύγχρονο σχολείο που επιδιώκουμε, μέσω και της επικαιροποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, έχει στόχο τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτώνπου θα μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες τις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής μας», επεσήμανε η κ. Μιχαηλίδου.

Η αλλαγή στα Αναλυτκά Προγράμματα συνάδει με τις αλλαγές στην αξιολόγηση του μαθητή, η οποία επικεντρώνεται στις δεξιότητες και ικανότητες και λιγότερο στην ύλη. Αναγκαία θεωρείται η συνεχής ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων για τις βελτιώσεις αυτές, γι’ αυτό και προωθείται πλάνο συστηματικής επιμόρφωσης ολόχρονα. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας για παιδαγωγικούς σκοπούς, θεωρείται επίσης σημαντική καινοτομία για την επόμενη χρονιά, αφού μέσω κυρίως πόρων ευρωπαϊκών έχουν εξοπλιστεί τα σχολεία με τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ συνεχίζεται η ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων στα Αναλυτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όλο εγχείρημα θα αξιολογείται συστηματικά, ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των αλλαγών, να επιτρέπεται η στοχευμένη παρέμβαση του Υπουργείου εκεί και όπου χρειάζεται και η βελτίωση.

Στο κάδρο κι άλλες σημαντικές δράσεις

Με αφορμή τη συζήτηση για την επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και την εφαρμογή τους από τη νέα σχολική χρονιά, η Αθηνά Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και σε άλλες δράσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο της για το 2024, τις οποίες χαρακτήρισε ως εξίσου σημαντικές για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι «όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε κατά την παρουσίαση των δράσεων όλων των υπουργείων για το 2024, το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες τέσσερεις εμβληματικές δράσεις: α) στην αναβάθμιση και βελτίωση του θεσμού του Ολοημέρου Σχολείου, β) στην ολοκλήρωση του διαλόγου για αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, γ) στη συνέχιση της διαδικασίας για μετάβαση από την Ειδική στην Ενιαία Εκπαίδευση και δ) στην περαιτέρω αύξηση και ποιοτική βελτίωση των προγραμμάτων των Τεχνικών Σχολών και των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Πηγή: Philenews

Related Articles