Έρχεται νέα οικιστική ανάπτυξη των €15 εκατ. στις Πλάτρες

Έρχεται νέα οικιστική ανάπτυξη των €15 εκατ. στις Πλάτρες

Οικιστικό συγκρότημα με την ονομασία «Nightingale residential compound» θα ανεγερθεί στις Πάνω Πλάτρες, ιδιοκτησία της εταιρείας Roomzly, μετά την απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής να ανάψει το πράσινο φως μέσω αιτιολογημένης διαπίστωσης. Το όλο έργο εκτιμάται να κοστίσει γύρω στα €15 εκατ.

Αρχικά, η πιο πάνω αίτηση προνοούσε την ανέγερση 9 κτηρίων, καθώς και ιδιωτικού βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Σύμφωνα με τον μελετητή, στα κτήρια στο σύνολο τους θα υπάρχουν 21 υπνοδωμάτια. Για την αξιολόγηση του προτεινόμενο έργου πραγματοποιήθηκε επιτόπια επιθεώρηση από κοινού με εκπρόσωπους των Τμημάτων (Δασών, Αναπτύξεως Υδάτων και Γεωλογικής Επισκόπησης), εκπροσώπων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, καθώς και εκπροσώπων εκ μέρους της εταιρείας ανάπτυξης. Κατά την εν λόγω επιτόπια επιθεώρηση υποδείχτηκαν οι απόψεις των Τμημάτων και Υπηρεσιών, οι οποίες αφορούσαν τη χωροθέτηση των 3 κτηρίων στα πρανή του ποταμού Κρύου ακριβώς πάνω από τον ποταμό Κρυό, καθώς και τη χωροθέτηση του ιδιόκτητου βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων, σε απότομης κλίσης εδάφη, καθώς και άλλα. Οι απόψεις των Τμημάτων και Υπηρεσιών εκφράστηκαν μέσω γραπτής επιστολής από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Η εταιρεία ανάπτυξης μετά την επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος, αποφάσισε να την απόσυρση της εν λόγω έκθεσης πληροφοριών, καθώς και του εν λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Ακολούθως, κατατέθηκαν τροποποιημένα σχέδια, τροποποιημένη έκθεση πληροφοριών, καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία. Στα τροποποιημένα σχέδια, που υποβλήθηκαν, αφαιρούνται τα τρία κτήρια, τα οποία ήταν χωροθετημένα στο απότομης κλίσης πρανές της κοίτης του ποταμού Κρυού. Επίσης, αφαιρείται η κατασκευή του ιδιόκτητου βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων, για της ανάγκες της προτεινόμενης ανάπτυξης για τον λόγο ότι ήταν χωροθετημένος σε απότομης κλίσης έδαφος πάνω από το μονοπάτι του καταρράκτη Μυλλομέρη.

Για τις ανάγκες του έργου εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν περίπου 70 πεύκα, ηλικίας 25 με 50 ετών καθώς και 10 θάμνοι. Σε απόσταση 45 μέτρων από τα όρια των προτεινόμενων τεμαχίων βρίσκεται το οικιστικό συγκρότημα «Platres Panorama» και σε απόσταση 120 μέτρων νοτιοδυτικά των υπό μελέτη τεμαχίων κατασκευάζεται η ανάπτυξη με ονομασία «Guru».

Η Περιβαλλοντική Αρχή έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με τις αρμόδιες Αρχές, λόγω εξειδικευμένων γνώσεων τους για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές του επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. Για το έργο λήφθηκαν απόψεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Η ανάπτυξη χωροθετείται στο μεγάλης κλίσης πρανές του ποταμού Κρυού, ο οποίος αποτελεί έναν από τους τρείς κύριους ποταμούς εισροής του Ταμιευτήρα Ύδρευσης του Φράγματος Κούρρη. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του έργου εμπίπτει εντός της Κοντινής Ζώνης Προστασίας (ΚΖΠ) του Ταμιευτήρα Ύδρευσης του Φράγματος Κούρρη ενώ το υπόλοιπο εμπίπτει εντός της Ευρύτερης Ζώνης Προστασίας (ΕΖΠ) του Ταμιευτήρα αυτού.

Το Τμήμα Δασών με επιστολή του ημερ. 9/5/2024, αναφέρει ότι μετά τον αναθεωρημένο σχεδιασμό και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, δεν φέρει ένσταση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της ανάπτυξηςνοουμένου ότι θα εφαρμοσθούν τα μέτρα μετριασμού που προτείνονται στην έκθεση πληροφοριών του έργου και νοουμένου ότι θα τηρηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ανάπτυξη θα κατασκευαστεί μόνο στην οικιστική ζώνη Η7 (Ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία) και όχι στη Ζώνη Ζ1 (Ζώνη Προστασίας – Αρχαιολογικοί Χώροι, Χώροι Φυσικής Καλλονής, Δάση, Προστατευόμενα Τοπία, Ποταμοί, κ.ά). Το προτεινόμενο έργο είναι συμβατό με τα κτήρια και τις χρήσεις της ευρύτερης περιοχής μελέτης, βρίσκεται 650 μέτρα περίπου νότια των ορίων του δικτύου Natura 2000 Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, ενώ σε απόσταση 35 μέτρα νότια από το νοτιοδυτικό άκρο τεμαχίου τα ανάπτυξης βρίσκεται ο καταρράχτης «Μυλλομέρης».

Πηγή: Philenews

Related Articles