385 οικογένειες κρατούν ζωντανά 4 κατεχόμενα χωριά – Νέο σχέδιο παροχής βοήθειας

385 οικογένειες κρατούν ζωντανά 4 κατεχόμενα χωριά – Νέο σχέδιο παροχής βοήθειας

Μόλις 385 οικογένειες κρατούν ζωντανά τέσσερα από τα κατεχόμενα χωριά μας, τον Κορμακίτη, την Καρπάσια, την Αγία Τριάδα και το Ριζοκάρπασο. Παραμένουν οι στυλοβάτες του Ελληνισμού και της Μαρωνίτικης θρησκευτικής ομάδας στις υπό κατοχή περιοχές. Πενήντα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την κατοχή, πολλές εγκλωβισμένες οικογένειες υποχρεώθηκαν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς…

Μπροστά σε αυτόν τον μαρασμό, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αναθεώρησε το Σχέδιο Επανεγκατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές, ελαστικοποιώντας τις προϋποθέσεις για την παροχή οικονομικής στήριξης ως κινήτρου επιστροφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ» στα τέσσερα χωριά ζουν 126 οικογένειες εγκλωβισμένων που αντιστοιχούν σε 280 άτομα και 259 οικογένειες επανεγκατασταθέντων που αντιστοιχούν σε 396 άτομα. Συνολικά, δηλαδή, 385 οικογένειες – 676 άτομα.

Περισσότερη ζωή έχει σήμερα ο Κορμακίτης, στον οποίο κατοικούν 233 οικογένειες (356 άτομα) και γύρω στα 25 παιδάκια. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στον «Φ», η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του χωριού του έχει δώσει ζωή. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι τελευταία τελέστηκαν βαφτίσεις, ενώ πέρσι το καλοκαίρι μετά από αρκετά χρόνια ξανατελέστηκε μυστήριο του γάμου σε ένα εξωκκλήσι.

Στο Ριζοκάρπασο διαβιούν 94 οικογένειες, συνολικά 246 άτομα και στην Αγία Τριάδα 41 οικογένειες, συνολικά 51 άτομα. Τον μικρότερο πληθυσμό έχει το μαρωνίτικο χωριό Καρπάσια, όπου ζουν 17 οικογένειες δηλαδή 23 άτομα.

Με στόχο να ξαναζωντανέψουν, να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν τα εν λόγω χωριά έχει καταρτιστεί το Σχέδιο Επανεγκατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής βοήθειας σε Ελληνοκυπρίους και μέλη της Μαρωνιτικής θρησκευτικής ομάδας, που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα σε χωριά όπου διαβιούν εγκλωβισμένοι και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου, προχώρησε πρόσφατα στην αναθεώρηση του εν λόγω Σχεδίου προσφέροντας κάποιες διευκολύνσεις:

–       Ο αριθμός των υποχρεωτικών διανυκτερεύσεων στα κατεχόμενα χωριά παραμένει σε τέσσερις την εβδομάδα, χωρίς όμως την προϋπόθεση να είναι συνεχόμενες και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν πρόκειται για καθημερινές ή Σαββατοκύριακα, αφού ως τώρα οι διανυκτερεύσεις του Σαββατοκύριακου υπολογίζονταν ως μία μέρα.

–     Παραχωρείται το δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο Επανεγκατάστασης και σε οικογένειες οι οποίες ένας εκ των δύο συζύγων διαμένει στις κατεχόμενες περιοχές.

–        Το επίδομα φροντίδας ύψους €240 θα παραχωρείται πλέον και σε ζεύγη άνω των 75 ετών, πέραν από μονήρη άτομα που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επιπλέον θα προσφέρεται βοήθεια και σε άτομα κάτω των 75 χρόνων αν αυτά προσκομίσουν ιατρικά πιστοποιητικά.

Τα κριτήρια για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι:

•        Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μόνιμη και συνεχή διαμονή στο κατεχόμενο χωριό τους

•        Οι ενδιαφερόμενοι να μην είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή δημοσίου βοηθήματος,

•        Μονήρη άτομα και

•        Οι οικογένειες (ζευγάρια) ή άτομα (ένας εκ των δύο συζύγων).

Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο, φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει έξι μήνες μόνιμης και συνεχούς διαμονής μετά την πρώτη εγκατάστασή τους στα κατεχόμενα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα που παραχωρείται, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου ημερομηνίας 24.10.2007 για όσο χρονικό διάστημα πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου και αποδεδειγμένα συνεχίζουν τη μόνιμη και συνεχή διαμονή τους στο κατεχόμενο χωριό τους με βάση τις κατηγορίες που περιγράφονται στην αίτηση.

Επισημαίνεται ότι το Σχέδιο δεν έχει αναδρομική ισχύ και ως εκ τούτου, το επίδομα θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους με την έγκριση της αίτησής τους.

Την ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής του Σχεδίου έχει το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο ετοιμάζει το Σχέδιο και έχει την ευθύνη υλοποίησης, διαχείρισης και εποπτείας του. Τα Κοινοτικά Συμβούλια, η Επιτροπή Αξιολόγησης, η Γραμματεία Διαχείρισης και η Επιτροπή Ενστάσεων εφαρμόζουν το Σχέδιο και ενεργούν ως Φορείς Υλοποίησης.

€669 το μήνα για οικογένεια με ανήλικο παιδί

Ως αντιστάθμισμα των όποιων δυσκολιών μπορεί να αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που θα επιλέξουν να επανεγκατασταθούν μόνιμα στα κατεχόμενα χωριά τους, είναι το μηνιαίο επίδομα προσφέρεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα ο αιτητής λαμβάνει €371,6 το μήνα. Επιπλέον για κάθε εξαρτώμενο μέλος που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του (δηλαδή σύζυγο) άλλα €185,95 το μήνα και για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του άλλα €111,55. Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολείο των κατεχόμενων χωριών το επίδομα ανέρχεται σε €379,6 το μήνα (δεν λαμβάνει ποσό εξαρτωμένου).

Οι μονήρεις υπερήλικες άνω των 75 ετών ή τα ζεύγη άνω των 75 ετών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου και αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν λαμβάνουν επιπλέον μηνιαίο επίδομα ύψους €240. Σε περιπτώσεις εξειδικευμένης ανάγκης, που προκύπτει από σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία, δύνανται να τους παραχωρείται επίδομα φροντίδας, το οποίο θα εξετάζεται κατ’ εξαίρεση από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Κάθε εξαρτώμενο μέλος που εισέρχεται στο 18ο έτος της ηλικίας του και επιλέγει να συνεχίσει να διαμένει στα κατεχόμενα, έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης ως νέος δικαιούχος, μόνοστην περίπτωση που δηλώσει ως μόνιμη διεύθυνση κατοικίας άλλη από αυτήν στην οποία διέμενε με τους γονείς του.

Όσον αφορά στην υποβολή αίτησης συμμετοχής:

>> Φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναγράφοντας την ενδεικτική ημερομηνία αναμενόμενης επανεγκατάστασης.

>> Ακολούθως, φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει έξι μήνες μόνιμης και συνεχούς διαμονής μετά την εγκατάστασή τους στις κατεχόμενες περιοχές, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για να καταστούν δικαιούχοι του σχετικού μηνιαίου επιδόματος με την προσκόμιση όλων των αναγκαίων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αναφέρονται στο Σχέδιο.

>> Αιτήσεις Συμμετοχής στο Σχέδιο υποβάλλονται στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στο ειδικό Έντυπο Αίτησης στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία του αιτητή ή και των εξαρτώμενων μελών του, συνοδευόμενο από τη βεβαίωση μόνιμης εγκατάστασης και συνεχούς διαμονής από το οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο, το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς επίσης και Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής και Διελεύσεων από την αρμόδια Επιτροπή της Αστυνομίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έντυπα του Σχεδίου από την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας www.dmsw.gov.cy.

Υποχρεώσεις νέων αιτητών και ληπτών εποδόματος

Νέοι αιτητές:

-Όλοι οι αιτητές μηνιαίου επιδόματος, θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους να προσκομίζουν βεβαίωση μόνιμης εγκατάστασης και συνεχούς διαμονής από το οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο, η οποία να καλύπτει το διάστημα των έξι μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

-Περαιτέρω, προσκομίζουν Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής και Διελεύσεων από την Επιτροπή της Αστυνομίας που ορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, σε σχέση με τον αριθμό των διελεύσεων από και προς το κατεχόμενο χωριό τους και τη μόνιμη διαμονή σε αυτό για τον αιτητή και τα εξαρτώμενα πρόσωπα που αφορά η αίτηση, η οποία να καλύπτει το διάστημα των έξι μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Λήπτες επιδόματος:

-Όσα φυσικά πρόσωπα καθίστανται λήπτες του μηνιαίου επιδόματος, 30 μέρες πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος του ενός έτους, για σκοπούς ανανέωσης της ετήσιας έγκρισης, οφείλουν κάθε χρόνο, για όσο διάστημα διαμένουν μόνιμα στις κατεχόμενες περιοχές, να προσκομίζουν ετήσιες βεβαιώσεις μόνιμης εγκατάστασης και συνεχούς διαμονής από το οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο.

-Οι πιο πάνω βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής και Διελεύσεων για την ίδια περίοδο από την Επιτροπή της Αστυνομίας που ορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, από και προς το κατεχόμενο χωριό τους.

-Οι λήπτες οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης ανανέωσης να ενημερώνουν για οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν σε αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειάς τους.

-Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, η καταβολή του μηνιαίου επιδόματος θα αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων.

Πηγή: Philenews

Related Articles