Πλύσιμο Υδατοδεξαμενής Κτηνοτροφικής Περιοχής στο Τσέρι-Ανακοίνωση προς τους κατοίκους της κοινότητας

Πλύσιμο Υδατοδεξαμενής Κτηνοτροφικής Περιοχής στο Τσέρι-Ανακοίνωση προς τους κατοίκους της κοινότητας

Ο Δήμος Τσερίου ενημερώνει ότι θα προβεί σε καθαρισμό και πλύσιμο της υδατοδεξαμενής στην Κτηνοτροφική περιοχή Τσερίου.

Αναγκαστικά για να μπορέσει να καθαριστεί και να πλυθεί η υδατοδεξαμενή θα διακοπή η παροχή νερού προς την υδατοδεξαμενή την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022. Αναμένεται η υδατοδεξαμενή να αδειάσει εντελώς το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου και αυθημερόν να καθαριστεί και να επαναλειτουργήσει.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το Δήμο Τσερίου, στο τηλέφωνο 22381744.

administrator

Related Articles