Πλύσιμο Υδατοδεξαμενής Κτηνοτροφικής Περιοχής στο Τσέρι-Ανακοίνωση προς τους κατοίκους της κοινότητας

Πλύσιμο Υδατοδεξαμενής Κτηνοτροφικής Περιοχής στο Τσέρι-Ανακοίνωση προς τους κατοίκους της κοινότητας

Ο Δήμος Τσερίου ενημερώνει ότι θα προβεί σε καθαρισμό και πλύσιμο της υδατοδεξαμενής στην Κτηνοτροφική περιοχή Τσερίου.

Αναγκαστικά για να μπορέσει να καθαριστεί και να πλυθεί η υδατοδεξαμενή θα διακοπή η παροχή νερού προς την υδατοδεξαμενή την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022. Αναμένεται η υδατοδεξαμενή να αδειάσει εντελώς το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου και αυθημερόν να καθαριστεί και να επαναλειτουργήσει.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το Δήμο Τσερίου, στο τηλέφωνο 22381744.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles