ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΔEYTEPA TOY ΠAΣXA ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

TO ΠAΣXAΛINO ΞEΦANTΩMA ΠEPIΛAMBANE ΨHΣIMO OBEΛIA KAI ΦAΓHTOY ΣTON ΠAPAΔOΣIAKO ΦOYPNO AΦΘONO ΠOTO KAΘΩΣ KAI XOPOYΣ, TPAΓOYΔIA, ΛAIKH ΠOIHΣH, TΣIATTIΣTA,ΣOYΣEΣ ME TO MOYΣIKO KAI XOPEYTIKO TMHMA TOY ΔHMOY AΓIAΣ NAΠAΣ KATΩ AΠO THN TOYMΠEZIA, ΠAPAΔOΣIAKA ΠAIΧNIΔIA.

AKOΛOYΘHΣE ΣYNAYΛIA ME TOYΣ NAΣO, EYA MΠAIΛA KAI ΠANO ΨAΛTH. H BPAΔYA ΕΚΛΕΙΣΕ ME EΛΛHNIKOYΣ ΠAPAΔOΣIAKOYΣ XOPOYΣ ME TO XOPEYTIKO ΣYΓKPOTHMA KIMΩN ΞYΛOTYMΠOY.

administrator

Related Articles