Ο Έπαρχος Λευκωσίας θα εξετάσει το θέμα του ασφαλτικού την Πέμπτη-Οι κάτοικοι προειδοποιούν

Ο Έπαρχος Λευκωσίας θα εξετάσει το θέμα του ασφαλτικού την Πέμπτη-Οι κάτοικοι προειδοποιούν

Ο Έπαρχος Λευκωσίας θα αποφασίσει εάν υπάρχει περίπτωση τροποποίηση των εγκριμένων με την πολεοδομική άδεια σχεδίων. Οι έντονες φωνές και διαμαρτυρίες των επηρεαζόμενων κάτοικων της ευρύτερης περιοχής του Μιτσερού, οι οποίοι προειδοποιούν ότι δεν θα επιτρέψουν την εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας Prometheas Asphalt Ltd από το Τσέρι στο Μιτσερό δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τους αρμοδίους.

Οι κάτοικοι με προσφυγή τους στρέφονται κατά της έκδοσης πολεοδομικής άδειας ζητώντας ακύρωση της πολεοδομικής άδειας, ενώ ζητήθηκε και ενδιάμεσο διάταγμα ώστε να σταματήσουν οι όποιες εργασίες. Η υπόθεση θα εξεταστεί την Πέμπτη από τον Έπαρχο Λευκωσίας, ο οποίος ως αρμόδια αρχή σε περίπτωση που κρίνει ότι απαιτείται τροποποίηση των εγκριμένων με την πολεοδομική άδεια σχεδίων, λόγω εφαρμογής των οικοδομικών κανονισμών ή απόψεων άλλων Τμημάτων/ Υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η χορήγηση νέας πολεοδομικής άδειας, να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή. Περαιτέρω, η Επαρχιακή Διοίκηση ζήτησε από τους αιτητές του έργου να καταθέσουν υδρολογική/ υδραυλική μελέτη σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων αναφορικά με την εκτροπή του εγγεγραμμένου αργακιού. 

Μετά τη θετική γνωμοδότηση που δόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 4/3/2022, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα και ουσιαστικά στις 24/3/2022, εκδόθηκε η πολεοδομική άδεια. Προηγήθηκε η υπογραφή της μίσθωση του κρατικού τεμαχίου στις 21/3/2022 με το ετήσιο αγοραίο μίσθωμα να είναι €24.000. Η μπάλα τώρα για την έναρξη των εργασιών βρίσκεται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας η οποία ως αρμόδια οικοδομική αρχή εξετάζει την περιβαλλοντική άδεια στη βάση των προνοιών του περί οδών και οικοδομών κανονισμών, αλλά και τις προϋποθέσεις που έθεσε τόσο η Πολεοδομική Αρχή, όσο και η Περιβαλλοντική Αρχή πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής. Ο αιτητής πρέπει να ετοιμάσει Σχέδιο Εκτίμησης Κινδύνου και Αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών της εγκατάστασης που μπορεί να προκύψουν σε όλα τα στάδια διεργασιών παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Το εν λόγω σχέδιο πρέπει να υποβληθεί στον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος πριν την έκδοση της Άδειας Οικοδομής. Επιπλέον, πριν την έκδοση άδειας οικοδομής πρέπει να ετοιμαστεί Διαχειριστικό Σχέδιο εργοταξίου, το οποίο να εφαρμόζεται κατά την κατασκευή του έργου.

Να επισημανθεί ότι χθες η Ομάδα Πρωτοβουλίας «Κοινότητες εν Δράσει» πραγματοποίησε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Τμήμα Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με θέμα τις αρμοδιότητες και το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Επιτήρησης, της περιοχής εγκατάστασης του ασφαλτικού εργοστασίου της Prometheas Asphalt Ltd στο Μιτσερό. Παράλληλα, προηγήθηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 28 Απριλίου έξω από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και η παράδοση επιστολή προς τον αναπληρωτή Έπαρχο Λευκωσίας, Ανδρέα Χατζηπάκκο, με αίτημα τη μη έκδοση άδειας οικοδομής για εγκατάσταση εργοστασίου της Prometheas Asphalt Ltd στο Μιτσερό.

Όπως έχει αναφερθεί στους κάτοικους έχει δημιουργηθεί Επιτροπή Περιβαλλοντικής Επιτήρησης για τις περιοχές που θα φιλοξενήσουν εγκαταστάσεις ασφαλτικών (περιοχές Μιτσερού, Καλαβασού και Κόσιη), η οποία να διοριστεί με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν σχετική εισήγησης του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Τουρισμού, απασχόλησε χθες την Περιβαλλοντική Αρχή. Η εν λόγω Επιτροπή θα απαρτίζεται από: Εκπροσώπους του υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Επαρχιακή Διοίκηση), εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ, εκπρόσωπο/ους των εταιρειών που θα διαθέτουν εγκαταστάσεις ασφαλτικών στην κάθε περιοχή, εκπρόσωπους της Συντονιστικής Ομάδας Κοινοτήτων για κάθε περιοχή, εκπρόσωπο της ομάδας ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles