Κενές θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Κενές θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Δύο θέσεις εργασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας για το Ίδρυμα Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου

Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) μόνιμης θέσης «Λειτουργού Προγραμμάτων» και για την πλήρωση μίας (1) μόνιμης θέσης «Καθαριστή/στριας». Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση και να παραδοθούν στο Δήμο Λευκωσίας στο Γραφείο Προσωπικού σε προσοχή κας Ερατούς Βασιλείου, οδός Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, ή να αποσταλούν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την  Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy (Ενημέρωση/Κενές θέσεις εργασίας). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22797251 (Ερατώ Βασιλείου) κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. – 14:30 μ.μ.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles