Δήμος Τσερίου: Καθαρισμός οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων

Δήμος Τσερίου: Καθαρισμός οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων

Ο Δήμος Τσερίου ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και χωραφιών που βρίσκονται στην περιοχή Τσερίου, όπως προβούν στον καθαρισμό τους.

Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους όπως απομακρύνουν  τόσο τα χόρτα όσο και οποιαδήποτε άχρηστα υλικά, το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2022. Σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζει ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο Δήμος Τσερίου θα μεριμνήσει για τον καθαρισμό των οικοπέδων, χωραφιών και άλλων τεμαχίων γης, που δεν θα καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους και θα απαιτήσει από αυτούς να καταβάλουν τα έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles