ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών κατοικιών σημείωσε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αυξήσεις στις επαρχίες Λευκωσίας (0,2%), Λεμεσού (0,9%), και Αμμοχώστου (0,1%). Αντίθετα στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου κατέγραψε μικρές μειώσεις 0,7% και 0,6%, αντίστοιχα (Διάγραμμα 3). Όσον
αφορά τις ετήσιες μεταβολές στο γενικό δείκτη τιμών κατοικιών ανά επαρχία, η Λεμεσός κατέγραψε αύξηση 0,9%, την πρώτη από το τρίτο τρίμηνο του 2010. Αντίθετα οι υπόλοιπες επαρχίες κατέγραψαν ετήσιες μειώσεις, με τη μεγαλύτερη να είναι στην Αμμόχωστο (3,7%), και τη μικρότερη στη Λευκωσία (0,1%). Στην επαρχία Λάρνακας οι τιμές κατοικιών κατέγραψαν ετήσια μείωση 0,8%, και στην Πάφο 1,4% (Διάγραμμα 4). Σημειώνεται ωστόσο ότι οι εν λόγω ετήσιες μειώσεις παρουσιάζουν επιβράδυνση και αναμένεται ότι εφόσον συνεχιστεί η πορεία ανάκαμψης του τομέα ακινήτων θα καταγράψουν αυξήσεις στο σύντομο μέλλον. Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές διαμερισμάτων κατέγραψαν αύξηση 1,4% στην επαρχία Λεμεσού και
σταθεροποίηση στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Αντίθετα στις επαρχίες Πάφου καιΛευκωσίας οι τιμές διαμερισμάτων κατέγραψαν
τριμηνιαία μείωση 1,5% και 0,1%, αντίστοιχα. Στα θετικά καταγράφεται το γεγονός ότι κατά τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα για την επαρχία Λάρνακας και τρία τρίμηνα για τις επαρχίες Λεμεσού και Αμμοχώστου οι τιμές διαμερισμάτων κατέγραψαν είτε άνοδο, είτε σταθεροποίηση.
Όσον αφορά τις τιμές οικιών, οι επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Αμμοχώστου σημείωσαν μικρές τριμηνιαίες αυξήσεις 0,3%, 0,7% και 0,2%,
αντίστοιχα. Μικρή μείωση 0,9% καταγράφηκε στην επαρχία Λάρνακας ενώ σταθεροποίηση καταγράφηκε στην επαρχία Πάφου.
Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 σημείωσαν αύξηση στις επαρχίες Λευκωσίας (0,2%), Λεμεσού (2,1%) και Λάρνακας (3%). Αντίθετα ετήσια μείωση σημειώθηκε στις επαρχίες Πάφου (3,1%) και Αμμοχώστου (2,6%). Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών σημείωσαν αυξήσεις 0,5% και 0,3% στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, αντίστοιχα. Στην επαρχία Λευκωσίαςκαταγράφηκε ετήσια μείωση 0,2%, στη Λάρνακα 2,5% και στην Αμμόχωστο 3,1%.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles