Αρχίζουν οι ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας-Όλες οι πληροφορίες

Αρχίζουν οι ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας-Όλες οι πληροφορίες

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με την ανανέωση των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2022 οι οποίες θα λήξουν την 30η Ιουνίου του 2022:

  1. Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των εν λόγω αδειών κυκλοφορίας είναι η Πέμπτη 8.9.2022.
  2. Οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται από την Παρασκευή 1.7.2022 για χρονική περίοδο τριών ή έξι μηνών.
  3. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται μέχρι την Πέμπτη 8.9.2022 χωρίς επιβάρυνση. Μετά από την Πέμπτη 8.9.2022, επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.
  4. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας και Ασφάλιση για το όχημα.
  5. Το ΤΟΜ συμβουλεύει όλους, να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.
  6. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι, όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το δεύτερο τρίμηνο ή το πρώτο εξάμηνο του 2022 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του 2022 θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12Α. Η αίτηση αυτή γίνεται διαδικτυακά, μέσω των Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Τμήματος. Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.
  7. Οχήματα για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για δώδεκα συνεχείς μήνες (δηλαδή η τελευταία άδεια κυκλοφορίας έληξε στις 30/6/2021) και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για τους δώδεκα μήνες και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους, μέχρι την Πέμπτη 8.9.2022, για τουλάχιστον τρίμηνη άδεια. Η διαδικασία αυτή γίνεται επίσης διαδικτυακά.
  8. Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.
  9. Οι άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται διαδικτυακά, σε Τράπεζες, στα ΚΕΠ, στα ΚΕΠΟ και στα επαρχιακά γραφεία του ΤΟΜ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  10. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες, για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας για το τρίτο τρίμηνο ή το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles