«Επιστημονικές και Φιλοσοφικές Αναζητήσεις»

Αθηένου: Παρουσίαση «Άγνωστα Φαινόμενα στον Αέρα, στο Διάστημα και μέσα στο Νερό. Η  Επιστημονική Προσέγγιση».

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022, στις 7:00 μ.μ., στο αναπαλαιωμένο Χάνι του Μεστάνα στην οδό…