ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Εξ Αφορμής | H μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης – Παρασκευή 19/11/2021 @3,15μμ

Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της παρούσας διακυβέρνησης και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.…