Εντατική

Στην εντατική μετά που την έδιωξαν από νοσοκομείο του ΓΕΣΥ!

Στην εντατική άλλου ιδιωτικού νοσοκομείου που δεν είναι ενταγμένο στο ΓΕΣΥ, μετέβη η μια από τις δύο γυναίκες που έδιωξαν το…