Κρατική στήριξη σε γεωργούς και κτηνοτρόφους – οι αποφάσεις του Υπουργικού

Κρατική στήριξη σε γεωργούς και κτηνοτρόφους – οι αποφάσεις του Υπουργικού

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Υπ. Συμβούλιο αποφάσισε καταβολή ενίσχυσης σε εσπεριδοκαλλιεργητές κοινοτήτων που επηρεάζονται από τη νεκρή ζώνη. Η ενίσχυση φτάνει στο μέγιστο συνολικό ύψος των 100.000 ευρώ.

Εγκρίθηκε επίσης και η καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας προς 28  καλλιεργητές αραβόσιτου, συνολικού ύψους  19.000 ευρώ, καθώς και οικονομική βοήθεια ύψους 20.000 ευρώ στην Ομάδα Νέων Αιγοπροβατοτρόφων (Ο.Ν.Α.Π).

Συνολικά το Υπ. Συμβούλιο έχει εγκρίνει 15 έκτακτα μέτρα στήριξης της οικονομίας για την αντιμετώπιση πληθωριστικών πιέσεων, συνολικού ύψους 103 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Related Articles