Σχέδιο επιχορήγησης αδειών Εργοδοτουμένων-Πότε τίθεται σε εφαρμογή

Σχέδιο επιχορήγησης αδειών Εργοδοτουμένων-Πότε τίθεται σε εφαρμογή

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την έναρξη της εφαρμογής του Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής εργοδοτουμένων και των εξαρτώμενών τους σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας για το 2022. Το ποσό που θα διατεθεί από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για την υλοποίηση του Σχεδίου κατά το 2022 ανέρχεται σε €923.000.

Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο από τις 3 Ιουλίου 2022 μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και θα παρέχεται επιχορήγηση για 5 διανυκτερεύσεις, από Κυριακή σε Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy/sid . Μαζί με το έντυπο αίτησης διατίθεται κατάλογος με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο Σχέδιο, καθώς και σχετική πληροφόρηση. Οι αιτήσεις για συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθούν δεόντως συμπληρωμένες μέχρι και την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles