Συνένωση Δρομολαξιάς – Μενεού- Τερσεφάνου, Κιτίου και Περβολιών

Συνένωση Δρομολαξιάς – Μενεού- Τερσεφάνου, Κιτίου και Περβολιών

Ικανοποίηση για τη συνένωση του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού με τις Κοινότητες Κιτίου, Τερσεφάνου και Περβολιών, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκφράζει το Συμβούλιο Διαχείρισης, που συνήλθε σήμερα Τρίτη 15 Μαρτίου σε άτυπη συνάντηση.

Σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρεται ότι «πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Τερσεφάνου, άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου Διαχείρισης του νέου Δήμου που προέκυψε από την συνένωση του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού με τις Κοινότητες Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου. Η συνάντηση αποτελεί μια πρώτη επαφή σε σχέση με τα ζητήματα που θα απασχολήσουν άμεσα το Συμβούλιο Διαχείρισης».

Προστίθεται ότι «το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συνένωση των τεσσάρων οντοτήτων της περιοχής καθότι συνενώνονται όμορες γεωγραφικά Κοινότητες με όμοιο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό υπόβαθρο. Οι τέσσερις οντότητες έχουν κατά καιρούς συνεργαστεί σε κοινά ζητήματα με θετικά αποτελέσματα». Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σε κλίμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο νομοθετικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου παρέχεται οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, στόχος είναι η δημιουργία ενός Δήμου, που θα δίνει σε όλες ανεξαίρετα τις οντότητες τη δυνατότητα και προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη και παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους δημότες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης «συμφωνήθηκε ότι το Συμβούλιο θα προχωρήσει άμεσα στην εξεύρεση ονόματος και εμβλήματος του νέου Δήμου που θα καλύπτει και να ικανοποιεί όλες τις οντότητες που την αποτελούν. Τονίστηκε επίσης ότι τα υφιστάμενα γραφεία στις κοινότητες θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό για τη σωστή και άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου».

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles