Πρωτιά και επιβράβευση για το Δήμο Λευκωσίας

Πρωτιά και επιβράβευση για το Δήμο Λευκωσίας

Πρωτιά και επιβράβευση 31 εκ. το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) που υπέβαλε η συνεργασία Δήμων της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) 2021-2030 που υπόβαλλε ο Δήμος Λευκωσίας ως συνεργασία Δήμων της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας έλαβε την τιμητική πρώτη θέση με ποσό ύψους €31 εκ. Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έδωσε στους Δημάρχους μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών με το Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης κ. Θεοδόση Τσιόλα τη Διευθύντρια Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Συνοχής κ Ανθή Φιλιππίδου και τον Προϊστάμενο της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Κυπριανού.

Σε συνάντησή τους την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 οι Δήμαρχοι Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Στροβόλου, Αντρέα Παπαχαραλάμπους, Λακατάμιας, Φωτούλα Χατζήπαπα Αγλαντζιάς, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Έγκωμης, Ζαχαρία Κυριάκου, και Αγ. Δομετίου, Κώστα Πέτρου, συμφώνησαν πως η επιτυχία αυτή είναι προϊόν της εξαιρετικά καλής συνεργασίας, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και συνεχάρηκαν τις ομάδες τους για την συνεισφορά τους στην διαμόρφωση της Στρατηγικής. Στις προτεραιότητες της Α Φάσης βρίσκονται η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, υποδομές και συστήματα Έξυπνης Πόλης, οι παρεμβάσεις στον Πεδιαίο Ποταμό, καθώς και δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Τι είναι η Ο.Χ.Α.

Η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση έργων χωρικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 2021-2027. Η συνεργασία των Δήμων της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας εργάστηκε άοκνα και πέτυχε την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης, που στόχος της είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων ή/και προβλημάτων με συνολικό τρόπο. Ταυτόχρονα, αναδείχθηκαν οι σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες των Δήμων της συνεργασίας, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού. Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής της περιοχής συμπεριλήφθηκαν κατ’ ελάχιστον η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και η απασχόληση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles