Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Λεωφόρος 1ης Απριλίου» στο Παραλίμνι

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Λεωφόρος 1ης Απριλίου» στο Παραλίμνι


Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση της Λεωφόρου 1ης Απριλίου» στο Παραλίμνι μέχρι τη συμβολή με την οδό Σταδίου, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και την κατασκευή του κυκλικού κόμβου. Το έργο είναι αξίας 1.810. 000 ευρώ από κρατικά κονδύλια. Η εκτέλεση του έργου θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα εντός 12 μηνών.

Οι προσφορές θα λήξουν στις 13 Ιουλίου 2018.

Το έργο αφορά τη βελτίωση της οδού 1ης Απριλίου κατά τα 500m του τμήματος της που συνδέουν τον κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Δεκέλεια-Ξυλοφάγου-Πρωταρά με την οδό Σταδίου (νότιο τμήμα) καθώς και τα πρώτα 177 m του δρόμου Παραλίμνι-Δερύνεια (βόρειο τμήμα της 1ης Απριλίου). Περιλαμβάνεται επίσης η οδός Σταδίου όπου θα κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος. Τέλος το συμβόλαιο προνοεί τη βελτίωση των πρώτων 180m της οδού Ασκληπιού. Η βελτίωση αφορά την ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων και του οδοστρώματος καθώς και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων. Το υφιστάμενο κατάστρωμα των οδ. Σταδίου, 1ης Απριλίου και Ασκληπιού θα διαπλατυνθεί. Στην οδό 1ης Απριλίου θα κατασκευαστεί νέος ποδηλατόδρομος και λωρίδα πρασίνου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, επιχωματώσεις, ασφαλτοστρώσεις, την κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων, σωληνωτών οχετών, την οδική σήμανση, μετακίνηση και εγκατάσταση δικτύων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας. Η Κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό και κατατάσσεται στην Τρίτη Τάξη.

περισσότερα στο https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3230599

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles