Προγραμματισμένες επισκέψεις σε πιλοτική βάση στο χωριό Οδού

Προγραμματισμένες επισκέψεις σε πιλοτική βάση στο χωριό Οδού

Προγραμματισμένες επισκέψεις στην κοινότητα της Οδού θα πραγματοποιήσει η Cyta με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Η εταιρεία θα εφαρμόσει σε πιλοτική βάση προγραμματισμένες επισκέψεις στην κοινότητα οι οποίες θα γίνονται κάθε 3η Τρίτη του μήνα από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 13:00. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανάγκη το ωράριο και η συχνότητα θα διαφοροποιηθούν. Η πρώτη επίσκεψη θα ξεκινήσει την 15η Μαρτίου 2022 και θα συνεχίσει για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών.


Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles