Προγραμματισμένες επισκέψεις σε πιλοτική βάση στο χωριό Οδού

Προγραμματισμένες επισκέψεις σε πιλοτική βάση στο χωριό Οδού

Προγραμματισμένες επισκέψεις στην κοινότητα της Οδού θα πραγματοποιήσει η Cyta με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Η εταιρεία θα εφαρμόσει σε πιλοτική βάση προγραμματισμένες επισκέψεις στην κοινότητα οι οποίες θα γίνονται κάθε 3η Τρίτη του μήνα από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 13:00. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανάγκη το ωράριο και η συχνότητα θα διαφοροποιηθούν. Η πρώτη επίσκεψη θα ξεκινήσει την 15η Μαρτίου 2022 και θα συνεχίσει για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών.

administrator

Related Articles