Οικονομική ανάσα για τον κλάδο της κτηνοτροφίας

Οικονομική ανάσα για τον κλάδο της κτηνοτροφίας
Οικονομική βοήθεια ύψους 7.6 εκατομμυρίων ευρώ για τους κλάδους της αιγοπροβατοτροφίας, αγελαδοτροφίας και χοιροτροφίας ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής βοήθειας στους πιο πάνω κλάδους κρίθηκε αναγκαία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε εκτίναξη των τιμών των βασικών προϊόντων και ιδιαίτερα των ζωοτροφών. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση αποφάσισε τη στήριξη του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας με ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ., της αγελαδοτροφίας με ποσό της τάξεως των 1,2 εκατ. ευρώ και της χοιροτροφίας με ποσό της τάξεως των 1,4 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, αποφασίστηκε στήριξη των τυροκόμων με το ποσό των 890 χιλιάδων ευρώ με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού και με σκοπό να καλυφθεί μέρος της ζημιάς που προέκυψε από τη διατήρηση αυξημένων αποθεμάτων τυροκομικών προϊόντων, μέχρι αυτά να μειωθούν στα κανονικά επίπεδα.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles