Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα στεγαστικά σχέδια αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών περιοχών

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα στεγαστικά σχέδια αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών περιοχών

Από την 4η Μαρτίου 2022 θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για το αναθεωρημένο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιλαμβάνονται και καθορισμένες περιοχές που εμπίπτουν στα όρια του Δήμου, κατά μήκος της πράσινης γραμμής.

Στο φετινό Σχέδιο έχουν προστεθεί 7 νέοι οδοί στην ενορία Ομορφίτας. Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, όπως ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, καθώς και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας η οποία αποκτήθηκε με δωρεά ή και με άλλο τρόπο.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το δε ανώτατο όριο ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας, καθώς και από την κοινότητα/περιοχή στην οποία αποκτάται η κατοικία:

 

  • Μονήρες άτομο μέχρι €35,000
  • Ζεύγος μέχρι €45,000
  • Νεαρό ζευγάρι (κάτω από 41 ετών) μέχρι €60,000
  • Οικογένεια με τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια μέχρι €50,000
  • Νεαρή οικογένεια με τέκνα, περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας  (κάτω από 41 ετών) μέχρι €65,000
  • Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα) μέχρι €70,000
  • Άτομα με αναπηρία μέχρι €10.000 (πρόσθετο ποσό) για κατασκευές
  • Για ειδικές κατασκευές μέχρι €25.000 (πρόσθετο ποσό) για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και κλίσης του εδάφους. (αναλόγως περιοχής)

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει καθοριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2022. Το Σχέδιο, οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιοχών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 8.3 Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών – Υπουργείο Εσωτερικών (moi.gov.cy)

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles