Ημερομηνίες που θα διεξαχθούν καθαριότητα οικοπέδων και ακατοίκητων οικιών στο Δήμο Λευκωσίας

Ημερομηνίες που θα διεξαχθούν καθαριότητα οικοπέδων και ακατοίκητων οικιών στο Δήμο Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι στις 9 Μαΐου 2022 αρχίζει η εκστρατεία καθαριότητας οικοπέδων, ακατοίκητων οικιών καθώς και εκστρατεία δωρεάν συλλογής κλαδευμάτων και ογκωδών αντικειμένων. Η εκστρατεία θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2022.

 

Για την ουσιαστικότερη αντιμετώπιση της πρόκλησης οχληρίας λόγω της ύπαρξης άγριας βλάστησης ή σκυβάλων σε ιδιωτικά τεμάχια ο Δήμος Λευκωσίας καλεί όλους τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες ανοικτών ιδιωτικών χώρων / οικοπέδων να μεριμνήσουν για την καθαριότητά τους μέχρι τις 4 Μαΐου 2022 όπως αναφέρεται στις σχετικές επιστολές που τους έχουν διαβιβαστεί ταχυδρομικώς. Επίσης σημειώνεται ότι έχει αρχίσει η διαδικασία αποστολής / επίδοσης / θυροκόλλησης ειδοποιήσεων για καθαρισμό των ακατοίκητων οικιών από τους ιδιοκτήτες τους. Τα ακατοίκητα θα πρέπει να καθαριστούν εντός 15 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης.

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι για τις περιπτώσεις οικοπέδων και ακατοίκητων υποστατικών που δε θα καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει στον καθαρισμό τους χρεώνοντας τους ιδιοκτήτες των τεμαχίων που θα καθαριστούν το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο. Για κάθε κανονικό οικόπεδο η φετινή χρέωση αντιστοιχεί στο ποσό των €85.00 ενώ οι χρεώσεις των ακατοίκητων υποστατικών αφορούν το κόστος καθαρισμού και απόρριψης των αποβλήτων.

Το πρόγραμμα συλλογής κλαδευμάτων και ογκωδών αντικειμένων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του δήμου www.nicosia.org.cy.

 

Αναλυτικά, η χρονική περίοδος ανά ενορία και υποτομέα είναι η εξής:

Άγιος Ανδρέας (1): 9 – 11 Μαΐου, Άγιος Ανδρέας (2): 12 – 13 Μαΐου, Άγιος Ανδρέας (3): 16 – 18 Μαΐου, Τρυπιώτης (1): 27 Μαΐου – 1 Ιουνίου, Τρυπιώτης (2): 2 – 6 Ιουνίου,

Αγίοι Ομολογητές (1): 9 – 12 Μαΐου, Αγίοι Ομολογητές (2): 13  – 19 Μαΐου, Αγίοι Ομολογητές (3): 20 – 24 Μαΐου, Αγίοι Ομολογητές (4): 25 – 27 Μαΐου,

Άγιος Αντώνιος: 7 – 10 Ιουνίου, Παλλουριώτισσα(1): 9 – 13 Μαΐου, Παλλουριώτισσα(2): 16 – 20 Μαΐου, Παλλουριώτισσα(3): 1 – 10 Ιουνίου,

Παλλουριώτισσα(4): 23 – 31 Μαΐου, Εντός των Τειχών: 19 – 24 Μαΐου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (1):   30 Μαΐου – 3 Ιουνίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (2): 6 – 10 Ιουνίου,

Καϊμακλί (1): 26 – 30 Μαΐου, Καϊμακλί (2): 23 –  25 Μαΐου,  Καϊμακλί (3): 16 –  20 Μαΐου, Καϊμακλί (4): 09 –  13 Μαΐου, Καϊμακλί (5): 7 –10 Ιουνίου,

Ταχτ Ελ Καλέ: 25  – 26 Μαΐου, Γενί Τζαμί: 3  – 6 Ιουνίου, Ομορφίτα: 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου.

 Σημαντικό είναι η τοποθέτηση των αποβλήτων που προκύπτουν από τον καθαρισμό, να γίνεται δύο μέρες πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες, με τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να προστατεύεται το περιβάλλον. Επιπλέον, οι διαφορετικές κατηγορίες αποβλήτων θα πρέπει να διαχωρίζονται και να τοποθετούνται ξεχωριστά. Οι τρεις κύριες κατηγορίες είναι οι εξής:

  • Κλαδεύματα και πράσινα απόβλητα κήπου (φύλλα, χόρτα).
  • Ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός όπως ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
  • Ογκώδη/άχρηστα αντικείμενα όπως στρώματα, παλαιά έπιπλα.

Η συνεργασία μεταξύ Δήμου και δημοτών αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της εκστρατείας και τη βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη μας. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22797007 (Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη), και στα 22797312/314 (Υγειονομική Υπηρεσία).

 

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles