ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΣΕΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΣΕΑ

Ο εκπρόσωπος των οδηγών του ΟΣΕΑ κ. Παύλος Βαρνάβα αναλύει την απόφαση της ψεσινης συνέλευσης των οδηγών για δυναμικά μέτρα ενάντια στην απόφαση του υπουργείου μεταφορών για την άδικη και παρατυπη κατακύρωση της προσφοράς των δημοσίων συγκοινωνιών Αμμοχώστου στην κοινοπραξία MLKP.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles