Γίνονται δεκτές αιτήσεις για στελέχωση της κατασκήνωσης του Υπουργείου Παιδείας στον Πρόδρομο

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για στελέχωση της κατασκήνωσης του Υπουργείου Παιδείας στον Πρόδρομο

Η Υπηρεσία Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) δέχεται αιτήσεις από το διδακτικό προσωπικό των σχολείων, αδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης και φοιτητές/φοιτήτριες παιδαγωγικών τμημάτων, για υπηρεσία στις κατασκηνώσεις που οργανώνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2022.

Πληροφορίες:

Το ΥΠΠΑΝ προγραμματίζει να λειτουργήσει στην κατασκήνωσή του στον Πρόδρομο επτά σειρές, για παιδιά Ε΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου, ως ακολούθως:

Σειρές, ημερομηνίες προσέλευσης των παιδιών και ενδεικτικές επαρχίες από τις οποίες θα προέρχονται

Σειρά Κατασκηνωτική περίοδος Επαρχίες προέλευσης παιδιών
Α΄ 10 Ιουλίου – 17 Ιουλίου 2022 Λευκωσία
Β΄ 17 Ιουλίου – 24 Ιουλίου 2022 Πάφος και Λευκωσία
Γ΄ 24 Ιουλίου – 31 Ιουλίου 2022 Λάρνακα-Αμμόχωστος, Λευκωσία και Πάφος
Δ΄ 31 Ιουλίου – 7 Αυγούστου 2022 Λάρνακα-Αμμόχωστος και Πάφος
Ε΄ 7 Αυγούστου – 14 Αυγούστου 2022 Λάρνακα-Αμμόχωστος και Λεμεσός
Στ΄ 14 Αυγούστου – 21 Αυγούστου 2022 Λάρνακα-Αμμόχωστος και Λεμεσός
Ζ΄ 21 Αυγούστου – 27 Αυγούστου 2022 Λάρνακα-Αμμόχωστος και Λεμεσός

Στελέχωση

Η στελέχωση των κατασκηνωτικών σειρών θα γίνει με δασκάλους/λες, νηπιαγωγούς, ειδικούς εκπαιδευτικούς, φοιτητές και φοιτήτριες που θα προσφέρουν υπηρεσίες ως Βοηθοί Αρχηγοί, Οικονόμοι και Ομαδάρχες.

  • Προτεραιότητα επιλογής θα έχουν οι αιτητές/αιτήτριες με την πιο κάτω σειρά:

α) Δάσκαλοι/νηπιαγωγοί/ειδικοί εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.

β) Αδιόριστοι δάσκαλοι/νηπιαγωγοί/ειδικοί εκπαιδευτικοί.

γ) Φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικών Τμημάτων (ανάλογα με το έτος φοίτησής τους).

  • Προηγούμενη πετυχημένη υπηρεσία στις Κατασκηνώσεις του ΥΠΠΑΝ θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
  • Θα ληφθεί υπόψη η δήλωση προτίμησης για συνοδεία παιδιών και η επαρχία διαμονής, καθώς τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται προς και από την κατασκήνωση. Δεν πληρώνονται οδοιπορικά, εκτός και εάν ζητηθεί η μετακίνηση σε άλλη επαρχία από την Υπηρεσία Κατασκηνώσεων.
  • Προτεραιότητα επιλογής ως Βοηθοί Αρχηγοί και Οικονόμοι, θα έχουν οι αιτητές/αιτήτριες δάσκαλοι/ες νηπιαγωγοί, ειδικοί εκπαιδευτικοί:

α) με τη μεγαλύτερη πείρα στις κατασκηνώσεις του ΥΠΠΑΝ και στην αντίστοιχη θέση και

β) με τα λιγότερα εξαρτώμενα παιδιά (4-12 χρόνων) που είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους στην κατασκήνωση, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα του χώρου.

  • Προτεραιότητα στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες ως ομαδάρχες/ισσες θα δοθεί σε όσους/ες φοιτούν στα παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων, ανάλογα με το έτος φοίτησής τους.
  • Οι ομαδάρχες/ομαδάρχισσες δεν δικαιούνται να έχουν εξαρτώμενα άτομα μαζί τους.
  • Η υπηρεσία του κάθε στελέχους θα είναι για μία σειρά, εκτός εάν οι ανάγκες στελέχωσης της Κατασκήνωσης επιβάλλουν κάποια διαφοροποίηση.

Σε όσους/ες επιλεγούν να υπηρετήσουν στην Κατασκήνωση, θα προσφερθεί διαμονή, διατροφή και ημερήσιο φιλοδώρημα/επίδομα, ανάλογα με τη θέση. Το ημερήσιο ύψος του φιλοδωρήματος/επιδόματος είναι €20 για τους ομαδάρχες και €24 για τους Βοηθούς Αρχηγούς και τους Οικονόμους, για όσους/ες δεν πληρώνονται μέσω κρατικού μισθολογίου (αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, φοιτητές). Για όσους/ες πληρώνονται μέσω του κρατικού μισθολογίου τα φιλοδωρήματα/επιδόματα αυτά είναι €33 για τη θέση του ομαδάρχη και €40 για τη θέση του Βοηθού Αρχηγού και του Οικονόμου, αλλά σημειώνεται ότι υπόκεινται στη φορολογία και σε όλες τις άλλες μειώσεις/έκτακτες εισφορές/διάφορες αφαιρέσεις και αποκοπές που ισχύουν.

Σε όσους/ες εγκριθούν, και κατά τη φετινή σχολική χρονιά δεν εργάστηκαν σε δημόσια σχολεία είτε ως αντικαταστάτες, είτε ως συμβασιούχοι, είτε στα διάφορα προγράμματα του ΥΠΠΑΝ, θα ζητηθεί να προσκομίσουν από την αστυνομική διεύθυνση της επαρχίας τους:

α.  Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

β. Πιστοποιητικό μη Διάπραξης Σεξουαλικών Αδικημάτων σε Βάρος Παιδιών, σύμφωνα με το Άρθρο 22(6) του Νόμου 91(Ι)/2014 που διέπει την Πρόσληψη και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και της Παιδικής Πορνογραφίας.

Όσοι/ες δεν πληρώνονται μέσω του κρατικού μισθολογίου και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα πληρωμών του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS), πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση IBAN από το τραπεζικό ίδρυμα  με το οποίο συνεργάζονται.

Οι ομαδάρχες/σσες έχουν την ευθύνη της συνοδείας των μαθητών/τριών από τις αντίστοιχες επαρχίες στην κατασκήνωση και αντίστροφα, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων.

Στα στελέχη θα παραχωρείται άδεια εξόδου από την Κατασκήνωση, μέρα παρά μέρα, μετά το βραδινό φαγητό, με εξαίρεση την πρώτη ημέρα.

  1. 3.    Δηλώσεις συμμετοχής

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσία στην κατασκήνωση του ΥΠΠΑΝ στον Πρόδρομο μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://eservices.moec.gov.cy/DraseisYPPAN, όπου πρώτα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην ενοποιημένη πλατφόρμα για Συμμετοχή σε Δράσεις του ΥΠΠΑΝ. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 20/6/2022 στις 10:00 π.μ., ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα τερματιστεί αυτόματα η αποδοχή νέων αιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, αυτοί/ές μπορούν να εκτυπώσουν αντίγραφο για το αρχείο τους. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα αποστείλει αυτόματα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο επιβεβαίωση υποβολής αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο «Κωδικός Αίτησης». Τα στοιχεία της αίτησης μπορούν να διαφοροποιηθούν μέχρι και την ημερομηνία που θα κλείσει το σύστημα.

  1. Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Κατασκηνώσεων στο τηλ.: 22800904, φαξ: 25462695. Μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ypiresia_kataskinoseon@schools.ac.cy.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles