Βοήθεια προς τους γεωργούς σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Βοήθεια προς τους γεωργούς σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, όπου αποφασίστηκε η καταβολή οικονομικής βοήθειας  μέγιστου συνολικού ύψους €2.529.000 στους πληγέντες γεωργούς για ζημιές που προκάλεσαν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες και άλλα αίτια σε γεωργικές καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020 – 2021.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, το νέο πιλοτικό πρόγραμμα «Παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Ατόμων με Αναπηρίες». Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων τους και άσκησης της ικανότητας τους προς δικαιοπραξία, με εφαρμογή από την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Οι  σύμβουλοι υποστήριξης λήψης αποφάσεων θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα με αναπηρίες. Αποφάσισε εξάλλου την παραχώρηση για το έτος 2022 οικονομικής βοήθειας στην Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (Ε.ΚΥ.ΣΥ.) Π.Ε.Ο., στο Σωματείο Ευημερίας Συνταξιούχων Σ.Ε.Κ. και στην Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών ύψους €20.000 για κάθε οργάνωση, με στόχο τη στήριξη του σοβαρού έργου που επιτελείται από τις πιο πάνω Οργανώσεις.

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε τις εισηγήσεις της διυπουργικής Επιτροπής για διαχείριση των Ουκρανών προσφύγων. Όπως και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εκδοθεί κάρτα προσωρινής προστασίας η οποία θα παρέχει πρόσβαση σε σίτιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, εργασία και επιδόματα. Εξουσιοδοτήθηκαν οι αρμόδιοι Υπουργοί και Υφυπουργοί για να προχωρήσουν σε όλες τις δέουσες ενέργειες.

 

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles