ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Απορρίφθηκε η προσφυγή του ΟΣΕΛ (Λευκωσία) κατά της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των νέων συμβάσεων για τις δημόσιες μεταφορές, που ήταν να κατακυρώσει στην κοινοπραξία MLKP (Malta Lines και Kapnos Airport Shuttle).

Αιτιολογώντας την απόφαση της η δικαστής Ε. Μιχαήλ απέρριψε όλους τους λόγους στους οποίους βάσιζε την προσφυγή του ο ΟΣΕΛ, με την οποία ουσιαστικά επιχειρούσε την ακύρωση της προσφοράς της MLKP που κέρδισε τους τέσσερις από τους έξι διαγωνισμούς. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, τουλάχιστον για τα κοινά σημεία των προσφυγών, διότι η καθεμία έχει και τα δικά της νομικά σημεία, δεν αναμένεται να υπάρξει άλλη αντιμετώπιση από το Διοικητικό Δικαστήριο και ως εκ τούτου η απόφαση αυτή θα είναι οδηγός για τις υπόλοιπες τρεις που ακολουθούν. Συνεπώς αυτό που θα κριθεί στις αποφάσεις που ακολουθούν είναι τα επιπλέον νομικά ζητήματα που εγείρονται.

Υπογραφή συμβολαίων
Πλέον το Υπουργείο Μεταφορών έχει το πράσινο φως, καθότι έχει αρθεί και το ενδιάμεσο απαγορευτικό διάταγμα, να προχωρήσει με την υπογραφή του συμβολαίου με τον νέο συμβασιούχο, την κοινοπραξία MLKP, που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις της Λευκωσίας. Ωστόσο δεν αναμένεται αυτό να γίνει πριν βγει καπνός και για τις άλλες τρεις προσφυγές. Να υπενθυμίσουμε ότι το δικαστήριο εξετάζει τις προσφυγές σε δίκες-express ώστε να μην ανατραπούν τα χρονοδιαγράμματα του διαγωνισμού, που θέλει τους νέους συμβασιούχους να είναι στους δρόμους με τα δικά τους λεωφορεία στις 5 Ιουλίου 2020. Η επόμενη δίκη θα γίνει αύριο Τετάρτη και αφορά την προσφυγή του ΟΣΕΑ για την επαρχία Αμμοχώστου, ενώ στις 27 Ιανουαρίου θα γίνει η ακρόαση της προσφυγής της Intercity για τα υπεραστικά δρομολόγια. Αναμένεται εξάλλου και η απόφαση για την προσφυγή του ΟΣΕΛ για τη σύμβαση της Λάρνακας για την οποία έγινε η ακρόαση.

175,6 εκατ.

Όπως αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της 30σέλιδης χθεσινής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, στην οποία γίνεται μια περίληψη της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση των έξι συμβάσεων παραχώρησης για παροχή υπηρεσιών δημόσιων επιβατικών μεταφορών, η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης ήταν η κατακύρωση στον πιο οικονομικό φορέα, δηλαδή την MLKP, που ζητούσε για τη 10ετή παροχή της υπηρεσίας 175,6 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση επέκτασης των υπηρεσιών για άλλα πέντε χρόνια θα προστεθούν άλλα 83,5 εκατ. ευρώ στο κόστος.

Επιχειρήματα ΟΣΕΛ

Συνοπτικά ο ΟΣΕΛ είχε εγείρει τέσσερις λόγους ακύρωσης, όπως αναφέρει το δικαστήριο: Πρώτον, απουσία δικαιοπρακτικής ικανότητας των δύο εταιρειών που απαρτίζουν την κοινοπραξία, δεύτερον, μη συμμόρφωση εκ μέρους της Kapnos με ουσιώδεις όρους του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μη υποβολή πιστοποιητικού από το ΤΟΜ προς τεκμηρίωση της τεχνογνωσίας της, τρίτον, μη συμμόρφωση με άλλον όρο για υποβολή σχεδίου μετάβασης και υλοποίησης από ελεγκτικό οίκο και, τέταρτον, ψευδείς δηλώσεις ή απόκρυψη πληροφοριών από την Kapnos σε σχέση με τη δηλωθείσα εμπειρία της και το καθεστώς αδειοδότησής της κατά παράβαση όρων του διαγωνισμού.

Δικαιοπρακτική ικανότητα

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο, ο ΟΣΕΛ υποστήριζε πως στο ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό έκαστης εταιρείας που απαρτίζεται από κοινοπραξία δεν περιλαμβάνεται καμία πρόνοια που να τους επιτρέπει να υποβάλουν προσφορά για την ανάληψη υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών, αλλά ούτε και την εκτέλεση τέτοιων υπηρεσιών. Η έλλειψη αυτή, σύμφωνα με το επιχείρημα του ΟΣΕΛ, δεν επιτρέπει στη συγκεκριμένη κοινοπραξία να υποβάλει προσφορά αλλά και εάν υποβάλει αυτή καθίσταται άκυρη.
Η δικαστής κ. Μιχαήλ συμφώνησε με τη Νομική Υπηρεσία ότι η ικανότητα του συμβάλλεσθαι πρέπει να υφίσταται στο επίπεδο της κοινοπραξίας και όχι ως προς τον έκαστο από τα μέλη της, εφόσον τα έγγραφα του διαγωνισμού ούτως ή άλλως περιέχουν απαιτήσεις από έκαστο μέλος μιας κοινοπραξίας, η μη ικανοποίηση των οποίων οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς.

Έχει και εμπειρία και τεχνογνωσία η MLKP

Όσον αφορά στον δεύτερο λόγο ακύρωσης που προβάλλεται από τους αιτητές, την παραβίαση ουσιοδών όρων του διαγωνισμού σε σχέση με την τεχνογνωσία της Kapnos αλλά και της Malta Lines, το δικαστήριο έκανε αποδεκτό ότι η τεκμηρίωση της τεχνογνωσίας και πείρας δεν περιορίζεται μόνο στα δύο μέλη της κοινοπραξίας, αλλά και στην επίκληση της πείρας της Malta Public Transport Servises, με την οποία η Malta Lines είναι συνδεδεμένη. Συνεπώς, καταλήγει το δικαστήριο, «δεν εντοπίζω ούτε σε σχέση με αυτό τον όρο κάποια παράβαση».

Αναφορικά με τον τρίτο λόγο της ακύρωσης που αφορά την υποβολή σχεδίου μετάβασης και υλοποίησης από έμπειρο ελεγκτικό οίκο, το δικαστήριο επισημαίνει πως ούτε ο ΟΣΕΛ υπέβαλε τέτοιο, συνεπώς, εάν γινόταν αποδεκτή η ένσταση θα έπρεπε να ακυρωθεί και η δική της προσφορά.

Τέλος, σε σχέση με τον τέταρτο λόγο ακύρωσης που ο ΟΣΕΛ θεωρεί πως η Kapnos υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις σε σχέση με τη δηλωθείσα εμπειρία της, το δικαστήριο αποφάσισε πως δεν προκύπτει καμία απόκριση ή ψευδής δήλωση, διότι, όπως ανέφερε και πιο πάνω, γίνεται επίκληση και της πείρας της Malta Public Transport Servises.
«Για τους πιο πάνω λόγους, καταλήγω ότι η προσφυγή απορρίπτεται. Το προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 3/12/2018 ακυρώνεται», καταλήγει η δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου», αναφέρει το δικαστήριο.

πηγή ΠΟΛΙΤΗΣ

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles