Αλλάζει ριζικά ο τρόπος αναδοχής παιδιών που είναι υπό τη φροντίδα του κράτους!

Αλλάζει ριζικά ο τρόπος αναδοχής παιδιών που είναι υπό τη φροντίδα του κράτους!

Αλλάζει ριζικά ο τρόπος αναδοχής παιδιών που είναι υπό τη φροντίδα του κράτους, μπαίνουν πλέον θεσμοθετημένες διαδικασίες, τηρούνται μητρώα και παρακολουθούνται από Επιτροπή. Με τις νέες ρυθμίσεις, θα τερματιστούν και τα φαινόμενα όπου παιδιά έπεφταν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τους ανάδοχους γονείς, χωρίς οι Υπηρεσίες να γνώριζαν για το τοξικό περιβάλλον στην οικογένεια. Το τεράστιο αυτό κενό που υπήρχε στη νομοθεσία για παιδιά  που βρίσκονται υπό τη νομική ευθύνη του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και για την παροχή φροντίδας σε αυτά μέσω της διαδικασίας αναδοχής, έρχεται να καλύψει το νέο νομοσχέδιο που έχει συντάξει η Επίτροπος Νομοθεσίας, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από σχετική πρόταση της υφυπουργού Κοινωνικής  Πρόνοιας, Αναστασίας Ανθούση.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας, Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, μας ενημέρωσε ότι η διαδικασία που γινόταν μέχρι τώρα δεν διεπόταν από νομοθεσία και αυτός ήταν και ο λόγος που είχε προβεί σε σχετική εισήγηση της προς την υφυπουργό. Δεν μπορούν, όπως μας ανάφερε, τέτοιες διαδικασίες που αφορούν τη φροντίδα και ευθύνη παιδιών, να αφήνονται σε εσωτερικές διαδικασίες. Πόσο μάλλον όταν υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν με παιδιά σε αναδοχή, τα οποία έπεσαν θύματα βίας από τους αναδόχους τους. «Μέριμνα και έγνοια μας είναι η σωστή θεσμοθετημένη φροντίδα των παιδιών με μηχανισμούς ορθούς σεβόμενους τα δικαιώματα τους», τόνισε η κ. Ζαννέτου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της φροντίδας και προστασίας του παιδιού, τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια του οποίου ασκεί ο Διευθυντής των ΥΚΕ, δυνάμει νόμου ή απόφασης Δικαστηρίου, ή τη φροντίδα παιδιού με τη συγκατάθεση των γονέων ή ασκούντων τη γονική μέριμνα, της διαδικασίας έγκρισης καταλληλότητας των ανάδοχων γονέων και των υποχρεώσεών τους, της τήρησης Μητρώων, της παροχής φροντίδας στα παιδιά και της εποπτείας της αναδοχής. Πλέον, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πρόσωπο ή και πρόσωπα που επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς θα υποβάλλουν γραπτή αίτηση και θα γίνεται λεπτομερής αξιολόγηση της στη βάση των κριτηρίων και προϋποθέσεων, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των αναδεχόμενων παιδιών. Υπάρχει στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την Επίτροπο Νομοθεσίας, ρητή ρύθμιση για τη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων των παιδιών που προβλέπονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με κύριο στόχο να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του παιδιού στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και τη διασφάλιση του καλύτερου συμφέροντος του.

Αυτά τα παιδιά, ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, θα μπορεί να τα τοποθετήσει σε ανάδοχους γονείς οι οποίοι να είναι εγκεκριμένοι κατόπιν της διαδικασίας που προβλέπεται, ή σε ημιανεξάρτητη διαβίωση με παροχή υπηρεσιών που να υποβοηθούν τη μετάβαση στην ανεξάρτητη διαβίωση κατά την ενηλικίωση ή σε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας. Στους αναδόχους ή στους φορείς  θα παραχωρούνται βοηθήματα για να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών. Η φροντίδα προσώπου που παρείχετο όταν αυτό ήταν παιδί, θα μπορεί να συνεχίσει να παρέχεται και μετά την ενηλικίωση και μέχρι την ηλικία των 21 ετών. Θα τηρούνται μητρώα από τον Διευθυντή για τα παιδιά και για τους εγκεκριμένους ανάδοχους γονείς σύμφωνα με τις αρχές συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για κάθε παιδί ο Διευθυντής θα ετοιμάζει ατομικό σχέδιο φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης, με τη συμβολή διεπαγγελματικής ομάδας και θα διασφαλίζεται από την κάθε κρατική υπηρεσία που θα συμμετέχει, ότι το σχέδιο θα ακολουθείται. Επίσης, θα ορίζεται σταθερός εκπρόσωπος κάθε υπηρεσίας ή φορέα, στο μέτρο του δυνατού, για εκπροσώπηση στη διεπαγγελματική ομάδα. Τα παιδιά θα είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ χωρίς βέβαια, όπου κρίνεται αναγκαίο, να παρέχεται μία άλλη ειδική θεραπεία.

Η αναδοχή θα μπορεί να αίρεται προσωρινά ή να τερματίζεται από τον Διευθυντή με αίτηση των αναδόχων γονέων, όταν αυτοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού, όταν διαπιστώνεται ότι η αναδοχή δεν εξυπηρετεί πλέον το καλύτερο συμφέρον του παιδιού, όταν δεν τηρούνται οι όροι του συμβολαίου, όταν παύουν ή δεν τηρούνται πλέον οι προϋποθέσεις καταλληλότητας των αναδόχων.

Με το νομοσχέδιο, θα παρέχεται στους ανάδοχους προστασία σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο, τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο και τον περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμο.

Ο διευθυντής ΥΚΕ στην περίπτωση ημιανεξάρτητης διαβίωσης παιδιού, μεριμνά για εξεύρεση κατάλληλου χώρου διαμονής, ορίζει ενήλικο προσώπου που να μεριμνά για την καθημερινή πρακτική στήριξη του παιδιού, του παραχωρεί αναγκαίους πόρους διαβίωσης και διασφαλίζει πρόσβαση του σε υπηρεσίες και προγράμματα που προάγουν την ανάπτυξη στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Ο διευθυντής παρέχει στήριξη μέσω του Σχεδίου οικονομικής ενίσχυσης πρώην παιδιών υπό τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια, ή φροντίδα του και μετά την ενηλικίωση τους, για σκοπούς αποκατάστασης τους. Προβλέπονται αδικήματα και ποινές στις περιπτώσεις όπου παραβιάζονται οι όροι της συμφωνίας.

Το νομοσχέδιο αφού συζητήθηκε εκτεταμένα με την υφυπουργό και τη Διευθύντρια των ΥΚΕ και λειτουργούς των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, παραδόθηκε στην υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία το έθεσε σε δημόσια διαβούλευση.

Θα αποκλείονται καταδικασθέντες από ανάδοχοι

Με το νομοσχέδιο, εγκαθιδρύεται Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Αναδοχής, συμβουλευτική προς τον διευθυντή, που θα εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια των αιτητών.

Εκτός από τους αιτητές, κάποια από τα κριτήρια πρέπει να τα ικανοποιούν και άτομα συνοικούντες με τους αιτητές, ούτως ώστε να διασφαλίζεται το ασφαλές περιβάλλον που θα μείνει το παιδί. Για παράδειγμα, υπάρχει κατάλογος αδικημάτων για τα οποία δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί κάποιος, επίσης να μην είναι φυγόδικος ή υπόδικος σχετικά με αυτά. Επίσης, να υπάρχει το πιστοποιητικό για μη καταδίκη για αδίκημα σεξουαλικό κατά παιδιού.

Περαιτέρω, δεν θα πρέπει να υπάρχει διανοητικό, ψυχικό ή σωματικό πρόβλημα που να δύναται να επηρεάζει τα καθήκοντα τους ως ανάδοχων γονέων. Ακόμα, δεν θα πρέπει να έχουν ποτέ κριθεί ακατάλληλα πρόσωπα για άσκηση γονικού ρόλου και να μην τους έχει  αφαιρεθεί η γονική μέριμνα δυνάμει νόμου. Απαραίτητο κριτήριο θα είναι να συμμετείχαν, ή να αποδέχονται να συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης που ορίζει ο Διευθυντής.

Παράλληλα, θα υπάρχουν ηλικιακά όρια με εξαίρεση όταν πρόκειται για συγγενικά άτομα. Η έρευνα που θα γίνεται θα είναι εκτεταμένη και θα υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής των αιτητών ή των συνοικούντων για ψυχιατρική αξιολόγηση, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να τοποθετηθεί ανάδοχος κάποιος επί του μητρώου αναδόχων, θα πρέπει να ολοκληρώσει και το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η αίτηση θα μπορεί και να απορριφθεί και θα υπάρχει η δυνατότητα ιεραρχικής προσφυγής. Πολύ σημαντικό είναι ότι θα λαμβάνεται απόφαση συνταιριάσματος ανάδοχου με αναδεχόμενο και θα υπογράφεται σχετικό συμβόλαιο με τους όρους της αναδοχής και τις υποχρεώσεις, την πιστή εφαρμογή του οποίου θα παρακολουθεί ο Διευθυντής. Ο τελευταίος θα έχει υποχρεώσεις έναντι των αναδόχων όπως και οι ίδιοι έναντι του παιδιού αλλά και του Διευθυντή για την παρακολούθηση που θα γίνεται. Εάν εκλείψουν να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των αναδόχων, η αναδοχή θα τερματίζεται.

Πηγή : philenews

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles