Το Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου ιδρύθηκε την 1η Μαΐου 2013 από το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου και είναι το σώμα που εκπροσωπεί τους νέους του Δήμου Παραλιμνίου ηλικίας από 15 έως 35 ετών, και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου. Όλοι οι νέοι του Παραλιμνίου ηλικίας 15 έως 35 ετών είναι μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Παραλιμνίου έχει καταστεί ο θεσμός που ενώνει και θα οργανώνει τους νέους του Παραλιμνίου. Τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στα κοινά, τους εμπνέει τη δημιουργικότητα, τους αναδεικνύει τον πολιτισμό, τους «μυεί» στον εθελοντισμό, «αναθερμαίνει» τη διαπαιδαγώγηση τους, αφουγκράζεται τα προβλήματα τους και τις ανησυχίες τους, νοιάζεται και αναβαθμίζει τη ψυχαγωγία τους.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί μαζί με τον πρόεδρο της Νεολαίας Παραλιμνίου Τάκης Τσίτσιος, μάθετε περισσότερα για τα καλύτερα που ετοιμάζουν!