ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Ακολουθούμε και τήρουμε τα πρότυπα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τη περιβαλλοντική διαχείρηση. Παράλληλα παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βεβαιωνόμαστε ότι οι δραστηριότητες μας υλοποίουνται πάντοτε μέσα στα πλαίσια όλων των νομικών και άλλων απαιτήσεων που επηρεάζουν τις δραστηριότητες μας.

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 – σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, ISO 14001 – σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001/ELOT1801- σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας και των νομικών απαιτήσεων για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η διαμόρφωση, εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του συστήματος αποτελεί προτεραιότητα και κύρια ευθύνη της διεύθυνσης της εταιρείας.